41654. lajstromszámú szabadalom • Tetőablak hornyolt cserepekkel födött tetők számára

— 2 — A (3) és (4) nyúlvány vagy toldat egyik oldalán fölül a (6) horonnyal, másik olda­lán pedig alul a (7) horonnyal van ellátva, melyek a cserepek hornyainak felelnek meg. A fölső (4) toldat alsó oldalán a (8) kiugrással van ellátva, melynek segélyével a tetőcserepekhez hasonlóan a födéllécbe akasztható. A tető födése alkalmával a tetőablakot ép úgy helyezzük a többi cserép közé, mintha a tetőablak maga is megfelelően' nagyobb tetőcserép volna, amint ez a 4. és 5. ábrából látható, amidőn az ablak fö­lött elhelyezett (9) cserepek alsó végükkel az ablak (4) toldatát, az ablak (3) toldata pedig alsó végével az ablak alatt elrende­zett (10) cserépsort lapolják át. Az ab­lak két oldalán elrendezett cserepek pe­dig az ablak (3), ill. (4) toldatának (6), ill. (7) hornyaiba kapaszkodnak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tetőablak hornyolt cserepekkel födött tetők számára, jellemezve azáltal, hogy az ablak kerete a hornyolt tetőcsere­pek alakjának és elhelyezésének megfe­lelő, oldalaikon hornyolt nyúlványokkal van ellátva oly módon, hogy a tetőab­lak nyúlványaival együtt pontosan az ablakkeret területének megfelelő számú tetőcserép helyét foglalja el és a cse­repek rendjének megzavarása nélkül úgy illeszkedik a cserepek közé, hogy a vele szomszédos cserepek a rendes hor­nyos kötéssel kapcsolódnak a kerettel és a keret fölött és alatt lévő cserép­sorok a kerettel egymást a többi cse­repek módjára átlapolják. 2. Az 1. alait igényelt tetőablak fogana­tosítási alakja, jellemezve az (1) ablak­keret alső részén alkalmazott, a tető­cserépszélesség többszörösével egyenlő szélességű és a tetőcserép hosszával egyenlő hosszal bíró (3) toldat, a keret fölső részén alkalmazott, az előbbi tol­dattal egyenlő méretű, ezt fölső részén átlapoló és ehhez képest fél cserépszé­lességgel eltolt (4) toldat, és ezen tol­datok egyik oldalán fölül, másik oldalán pedig alul alkalmazott, a cserepek hor­nyaival kapcsolható (6) és (7) hornyok által. (1 rajzlap melléklettel.; PALLAö RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA ai1 -

Next

/
Thumbnails
Contents