41632. lajstromszámú szabadalom • Különböző visszafutási utakra beállítható fékfolyadék visszafutó csővel bíró lövegekhez

Megjelent 1908. évi április hó 18-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 41682. szám. XlX/b. OSZTÁLY. Különböző visszafutási utakra beállítható folyadékfék visszafutó csővel biró lövegekhez. STOCK FRIGYES MÉRNÖK ESSEN BEN. A bejelentés napja 1907 április hó 30-ika. Találmányom tárgya folyadékfék vissza­futó csővel bíró lövegekhez, melyet külön­böző visszafutási utakra lehet beállítani és melyekre különösen az jellemző, hogy ér­zékeny, mozgatható szerkezeti részei nin­csenek. A csatolt rajzon az 1. ábra a fék egy foganatosítási alakjá­nak hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábrának megfelelő hossz­metszete ugyanennek a féknek, de egyes részei nézetben vannak ábrázolva, a 3—6. ábra az 1. ábra 3—3, 4—4, 5—5, illetve 6—6 vonalai szerint vett, nagyobb léptékben ábrázolt metszet bal oldal felől nézve, a 7—9. ábra a 4—6. ábrának megfelelő vetület a fék más beállításánál, a 10 — 12. ábra ugyancsak a 4—6. ábrának megfelelő vetület a fék egy további beállí­tásánál. A 13. ábra a fék egy más foganatosítási alakjának részben nézetben rajzolt hossz­metszete, a 14—16. ábra metszet a 13. ábra 14—14, 15—15, illetve 16—16 vonala szerint bal­felől nézve, a 17. ábra a fék egy harmadik foganatot í­tási alakjának részben nézetben rajzolt met­szete, a 18--20. ábra metszet a 17. ábra 18—18, 19—19, illetve 20—20 vonala szerint bal­felől nézve. Első sorban az 1—12. ábrán látható fo­ganatosítási alakot fogjuk ismertetni. Az (A) fékhengerben három, egymástól bizonyos távolságban elrendezett és a (D) dugattyúrúdra ékelt (E, P) és (G) dugattyú mozog, eme dugattyúk és dugattyúnk! hosszanti (d4) furatában a (J) ellenrúd nyú­lik be, mely a fékhengeren mereven van fölerősítve és melynek átmérője a (d4) furatéval egyezik meg. Az (E, P, G) du­gattyúk két oldalán lévő hengerkamarákat két, ezek falába bevágott (al) hosszanti horony köti össze, melyek mélysége az (x) nyíl (1. ábra) irányában csökken és melyek valamivel hosszabbak, mint a leghosszabb visszafutás, melyre a fék be van rendezve. A folyadék átmenetére ezenkívül a (J) ellenrúd falában egy pár (il) csatorna és a dugattyúrúdban mindegyik (E, F, G) du­gattyú mellett egy pár (dl, d2 és d3) át­törés van kiképezve. A (dl, d2 és d3) át­törések egymással szemben a 2. és 4—12 ábrán látható módon vannak eltolva. Az

Next

/
Thumbnails
Contents