41614. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sűrített levegő szétporlasztására

Megjelent 1908. évi április lió 15-én. MAGY. SZABADALMI Kih. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41614. szám. XXl/c. OSZTÁLY. Berendezés sűrített levegő szétporlasztására. GESELLSCHAFT SOLUTION CÉG ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1907 október hó 18-ika. Jelen találmány tárgya sűrített levegő szétporlasztására szolgáló berendezés, mely­nél a nyomás alatt álló levegő csak egy természetes farétegen való áthatolás után távozhat el egy zárt térből, miközben fino­man szétporlasztatik. A mellékelt rajzon a találmány szerinti berendezésnek két kiviteli alakja van fől­tüntetve példa gyanánt. Ezen kiviteli alakoknál gömbölyű (a) fa­pálcák vannak alkalmazva, melyekben a rostok a pálca hosszirányában haladnak. Több pálca esetén ezek egy (b) harántrúd segelyével rostéllyá vannak egyesítve. Az (a) pálcák mindegyike (c) hosszüreggel bír és a (b) harántrúd szintén egy (i) hosszfú­rattal van ellátva, melyek nyitott végébe a sűrített levegő (e) vezetéke torkol. A pálcák (c) üregei ugyancsak a (d) furattal közlekednek. Az (a) pálcák végei léghatla­nul illeszkednek a (b) harántrúd megfelelő vájataiba és az (e) légvezetők is léghatlanul csatlakozik a (b) hurántrúdhoz. Ez utóbbi anyaga szintén fa és furatának belső fölü­lete léghatlan anyaggal van bevonva úgy, hogy az (e) csövön bevezetett sűrített le­vegő az így összeállított rostélyból csak a fúratokkal ellátott gömbölyű pálcák termé­szetes farétegén keresztül képes eltávozni. A levegő a farostokon való keresztülhato­lásakor szétoszlik és finoman szétporlasz­tott alakban lép ki a rostfalazatból. A jelen találmány tárgyát képező por­lasztóhoz alkalmas fanemek közül a követ­kezők soroltatnak föl: Egyszikűek (tengerinád, cukornád, általá­ban a nádfajok, továbbá gyékény, káka). Kétszikűek (bükk, tölgy, általában az összes lombosfák) nyitvamagzók (tűlevelűek). Ezen fanemek közül egyeseket célszerű alkalmazásuk előtt úgy kezelni, hogy rost­szövetük a rothadás ellen immunizálva le­gyen. Sűrített levegő alatt nemcsak nyomás alatt álló légköri levegőt, hanem általában komprimált gáznemeket értünk. A rajzban föltüntetett rostélyszerű szerke­zetet alkotó kiviteli helyet a találmány szerinti levegőporlasztó berendezés egy darab egyszerű természetes farétegből is állhat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés sűrített levegő szétporlasztá­sára, azáltal jellemezve, hogy a sűrített levegő vezetéke oly módon van egy fa­darabhoz léghatlanul kapcsolva, hogy a légvezetékbe bocsátott sűrített levegő

Next

/
Thumbnails
Contents