41605. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 1908. évi április hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Wlg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41605. szám. II/h. OSZTÁLY. Kályha. VODA ABEL GÉPÉSZ JÁRDÁNYHÁZÁN. A bejelentés napja 1907 julius hó 25-ike. Jelen találmány tárgyát képező kályha azzal a nagy előnynyel bír, hogy nagy fűtő­fölülete dacára kis helyet foglal el, köny­nyen kezelhető, szétszedhető és tisztítható. A találmány lényege abban áll, hogy az alsó tűzszekrényt a kályha tetejét képező fölső füstszekrénnyel, utóbbit pedig a tűz­szekrény mögött elrendezett alsó füstszek­rénnyel összekötő csövekből álló kályhá­nál a kályha szétszedése és tisztántartása céljából a fölső füstszekrény emeltyűszer­kezet segélyével megemelhető úgy, hogy az égéstermékeket vezető csövek az azo­kat tartó csőtoldatokról könnyen leemelhe­tők és egyenként megtisztíthatók. Mivel a csövek számát tetszőleges nagyra vehetjük és az égéstermékek útjukban meg­fordulva hosszabb ideig érintkeznek a szek­rények és csövek falaival és ezáltal a ben­nük levő meleget jól adhatják át nagy fö­lületű, alacsony és kis helyet elfoglalható kályhát nyerünk. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakját tünteti föl és pedig az 1. ábra előlnézet, a 2. ábra oldalnézet, a 3. ábra az 1. ábra A- B vonala szerinti metszete. Az (1) ajtóval elzárható (2) tűzszekrény (3) közfallal a (4) tűztérre és (5) alsó füst­szekrényrészre van osztva. A (6) rostélyon elégetett tüzelőanyagból keletkező égéster­mékek a (2) tűzszekrény födelén elrende­zett (7) csőtoldatokra helyezett (8) csöve­ken és a (9) csőtoldatokon át a fölső (1.0) füstszekrénybe jutnak. A (9) csőtoldatok a (10) szekrény fenekén vannak elrendezve és a 3. ábrán föltüntetett helyzetben a (7) csőtoldatokkal együtt a (8) csöveknek hely­zetükben való tartására is szolgálnak. A (10) szekrénybe jutott füst ugyancsak a szekrény fenekén elrendezett (9') csőtol­datokon (8') csöveken és a (2) szekrény fa Ián elrendezett (7') csőtoldatokon keresztül az (5) térbe nyomul, a honnan a (11) csö­vön át a kéménybe jut. A (2) tűzszekrény a (12) hamuszekrényre szilárdan van fölerősítve, a (10) füstszek­rény azonban megemelhető. E célból a (10) szekrény fenekére (13) füleket erősítünk, melyek a hamuszekrényre erősített (14) oszlopokon csúsztathatók. A szekrény eme­lésére egyik karjával a szekrényre, másik karjával a (17) tengelyre erősített kétkarú (15) emeltyűt szolgál, melyet a (17) tengely­hez erősített (16) fogantyú fölemelésével hozunk működésbe. Ha ugyanis a (16) fo

Next

/
Thumbnails
Contents