41556. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőlőcukor vagy esetleg etilalkohol előállítására cellulozatartalmú anyagokból

i 1 Megjelent 190Ö. évi április lió lí-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41556. szám. IVIá. OSZTÁLY. Eljárás szőlőcukor vagy esetleg etilalkohol előállítására cellulozatartalmú anyagokból. EKSTRÖM GÖSTA VEGYÉSZ LIMHAMMBAN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 8-ika. Szőlőcukornak (glükóza) előállítása cellu­lózából és az előállított cukornak ezután következő elerjesztése etilalkkohollá alkohol­élesztő segélyével már ismeretes. Az eddigi eljárások azonban nem voltak tökéletesek, minthogy aránylag oly csekély mennyiségű elerjeszthető cukor keletkezett, hogy az alkohol előállítása csak rossz hozammal járt, vagy egyáltalán nem fizette ki magát úgy, hogy ezen eljárások gyakorlati jelentőségre szert nem tettek. Ha a cellulózának alkohollá való átala­kítását annak első sorban szőlőcukorrá való átalakítása mellett az eddig ismeretes legjobb eljárás szerint foganatosítjuk, amennyiben a cellulozatartalmú anyagot nagy nyomásnál és magas hőmérsékleten koncentrált kén­savval kezeljük, akkor az ily módon elért eredmények a 4% szőlőcukor-kihozatalfc soha túl nem lépték. Az újabb és legjobb eljárások egyike cellulózának alkohollá való átalakítására szőlőcukor közbenső képződése mellett a 92079. számú német szabadalmi leírásban van ismertetve. A 92079. számú német szabadalmi leírás szerint a cellulozaanyagot nagy nyomásnál és magas hőmérsékleten hígított kéusavval kezelik, de a szőlőcukorkihozatal a legked­vezőbb esetben 45%-ot túl nem lép. Jelen találmány tárgya olyan eljárás, mely szerint a cellulozatartartalmú nyers anyagot olyan kezelésnek vetjük alá, mely­nek révén a cellulózának kb. 55—75%-a alakul át szőlőcukorrá. Ezen eredményt azáltal érjük el, hogy a cellulozaanyagot koncentrált ásványi savval, előnyösen kon­centrált 60—95%-os kénsavval aránylag alacsony (0—40° C.) hőmérsékleten kezeljük. A cellulóza a sav behatása alatt föloldódik és acidileelluloza képződik, amelyet vízzel való hígítás útján kocsonyás massza alak­jában különválaszthatunk. Ezen szűrt és mosott massza tiszta és fehér acidcelluloza. Föltaláló kísérleteiből kitűnt, hogy a cel­lulóza nem alakul át közvetlenül szőlőcu­korrá, hanem néhány közbenső termék kép­ződik, melyeket a kénsav koncentrációja meg nem változtat és a melyeket a kísér­leteknél alkalmazott hőmérséklet nem be­folyásol A közbenső termékek acidcelluloza és cel­loza-dextrin (fadextrin). A cellulóza kénsavval való kezelésénél (a koncentráció és a hőmérséklet befolyása

Next

/
Thumbnails
Contents