41464. lajstromszámú szabadalom • Süvegcukorsajtó

Megjelent 1908. évi március hó 31-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41464. szám. IV/d. OSZTÁLY. Süvegcukor-sajtó. N. HELLMANN CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 17-ike. A jelen találmány tárgya egy sajtó, mely cukorsüvegek előállítására szolgál. A találmányt a mellékelt rajzok három kiviteli alakban tüntetik föl és pedig az 1. és 2. ábrák két függélyes metszetét, a 3. ábra egy részletrajzát, a 4. ábra pedig fölülnézetét mutatja az első kiviteli alaknak, az 5—7. ábra a második kiviteli alaknak három különböző metszete, míg a 8—9. ábra két metszetben a harmadik kiviteli alakot tünteti föl. Az első kiviteli alaknál (1—4. ábra) egy öntött vasból készült, üreges (1) állványra egy (2) állvány van ágyazva, melyet egy két részből álló csődarab alkot és a mely­nek kiszélesedő alsó végén egy (3) csavar­kerék foglal helyet. Ezen (2) állvány közepén, azaz annak két alkotó része között egy ke­reszt van elrendezve, mely két hosszanti és két (4) kereszttartóhói van összetéve és szilárd összeköttetésben áll magával az állvánnyal. A (2) állvány fölső végén négy (5) csapágy foglal helyet, melyek a töltő tölcsérek (6) karjainak fölvételére szolgál­nak. Az (1) állványtól oldalt és azzal közös (11) talpzaton két (7) álló csapágy van meg­erősítve, melyekbe egy (8) orsó van be­ágyazva. Ezen (8) orsó egy (9) csavarral és egy (10) lánckerékkel van ellátva, utóbbit a (11) talpzat alatt beágyazott (12) tengelyen ülő (13) csavarkerék hajt. Az üreges (1) állványon egy függélyes (14) tengely halad keresztül, melynek kellő,eji kiképezett (15) alsó vége a (16) állványban elhelyezett ós a (18) ék által emelhető (17) lencsén foroghatóan van ágyazva. A (14) tengely alsó végén a (19 és 20) fogaske­rekek, fölső végén pedig a (21) fogaskerék van megerősítve. A kereszt mindenik (4) karjának végére egy-egy csapágy van alkalmazva, melyeknek mindenikébe egy-egy (22Í)4 süvegminta helyeztetik be. Ezen minták belső falát egy (23) bronzköpeny alkotja és a minták össze­szűkülő részébe egy megfelelő vezetéssel bíró és kónikus bemélyedéssel ellátott (25) csúessajtoló van betolva, mely fölfelé és lefelé mozgatható. A mintát a (24) fogas­kerékből és egy forgattyúból álló hajtómű segélyével 180°-al el lehet fordítani (2. ábra). A (25) csúcssajtoló egy (26) taszító­rudat hord, melyben egy (261 ) csapszög van megerősítve. A (27) állványban egy függélyes (28) orsó van elrendezve, melynek csavarmenetes alsó vége a (11) talapzaton megerősített (29) csa­varanyával kapcsolódik. A (11) talapzatot

Next

/
Thumbnails
Contents