41455. lajstromszámú szabadalom • Zárókapocs kévekötő zsinegekhez

Megjelent 19Q8. évi március hó ÚO-Áa. MAGY. ^ KIH. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41455. szám. X/a. OSZTÁLY. Zárókapocs kévekötő zsinegekhez. MAYER MEINRAD GAZDÁLKODÓ OBERMEDLINGENBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 2-ika. Jelen találmány tárgya kévekötő zsine­gekhez való zárókapocs, mely lehetővé teszi, hogy a kéve a zsineg segélyével cso­mók kötése nélkül könnyen összeköthető, cséplés alkalmával pedig a körülvevő zsineg puszta meghúzása által egyszerre szabaddá tehető legyen. A zárókapoccsal ellátott kötőzsinegek többször használhatók és el­tehetők. A mellékelt rajz két különböző kivitelt mutat és pedig az 1. ábrán egy kétszárú és egyik végén szorítóvá, másik végén pedig füllé kiképe­zett zárókapocs, 'a 2. ábrán pedig olyan kivitel látható, melynél a szorító kapocs és fül ugyanazon száron van kiképezve, míg a 3. ábra a kapocsnak a kévekötő zsinegen való alkalmazását mutatja. A kéve összekötésére az ismeretes zsine­get használjuk, melyet eddig az összefogla­lási helyen csomóra kellett kötni, míg jelen találmány szerint a zsineg egyik végét szi­lárdan a kapocs (a) szeméhez vagy kariká­jához kötjük (1. és 2. ábra), másik végét pedig egyszerűen a kapocsba akasztjuk. Ezen célból az (a) karikától az 1. ábra sze­rint két drótág indul ki, melyek közül az egyik (b) ág (c) füllé, a másik (d) ág pedig (e) szorítóvá van hajlítva. A 2. ábra szerint a kapocs csak egy, az (a) karikából kiinduló (b) drótágból áll, mely előbb (c) füllé, azután pedig ugyancsak (e) szorítóvá van hajlítva. Az (e) szorító olyan alakkal bír, hogy a visszahajlított drótrész először a (d) ággal párhuzamosan és ahhoz szoros közelségben halad és azután egy félrehajlított (f) drót­darabban végződik. Ha a zsineget a (d) és (f) drótrészek között az e szorítóba húzzuk, akkor ez utóbbi a zsineget szilárdan megfogja. A zsineget csak akkor lazíthatjuk meg és szabadíthatjuk ki a szorítóból, ha a rajzon balfelé, vagyis az (a) karika felé húzzuk. A fönti szorító kapocs segélyével a kévét úgy kötjük össze, hogy az (a) karikába erősített és a kéve körül fektetett zsineget a (c) fülön áthúzzuk és a zsinór végét az (e) szorítóba illesztjük, azután pedig jobbra húzva megfeszítjük, mire a szorító a zsineg végét szilárdan megfogja. A kapocs alakja természetesen a föltün­tetett kivitelektől eltérő is lehet. SZABADALMI IGÉNV. Zárókapocs kévekötő zsinegekhez, jellemezve oly drót által, melynek egyik vége a zsineghez erősítendő zárt karikává, má-

Next

/
Thumbnails
Contents