41437. lajstromszámú szabadalom • Beállítható támlával bíró szék

Megjelent 1908. évi március hó 28-án. SZABADALMI ^^ ^ H i VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41437. .szám. VIII/C. OSZTÁLY. Beállítható támlával bíró szék. FLORKIÉVICZ JÓZSEF ASZTALOSMESTER HERENCSÉNYBEN ÉS FARKAS FERENCZ SZABÓMESTER BALASSAGYARMATON. A bejelentés napja 1907 október hó 2-ika. Találmányunk tárgya beállítható támlával bíró szék, mely egyszerű szerkezete által lehetővé teszi, hogy a szék támláját ülés közben, tehát anélkül, hogy föl kellene áll­nunk, önmagunk tetszés szerinti helyzetbe beállíthassuk, amit azáltal érünk el, hogy a szék helytálló alvázához forgathatóan erő­sített háttámasz az utóbbival forgathatóan összekötött rudazathoz erősített fogazott kartámasz segélyével, ennek előre vagy hátrahúzása által bármely helyzetben rög­zíthető. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező szék példaképeni foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve és pedig az 1. és 2. ábrák a szék oldalnézetei a hát­támasz két különböző helyzeténél, a 3. ábra pedig a nagyobbított léptékben rajzolt szék távlati képe. Az (1) közel függélyes és (2) rézsútos lábakból álló szék-alvázhoz, melynél az (1) lábak az 1. ábrán berajzolt nyíl-irányban behajlíthatok és használati helyzetükben külön is rögzíthetők, a (3) csapszögek körül forgatható (4) háttámasz van erősítve, mely­lyel az (5) csapszögek körül forgatható (6) rudak vannak összekötve. Utóbbiakkal viszont kartámaszok gyanánt szolgáló és mellső végükön fogazott (7) rúdak állanak (ll)-nél ! csuklós összeköttetésben. A (7) fogazott rudak a szék alvázához erősített, függélye­sen fölfelé álló és fölső végükön villaalakúan kiképezett (8) rudakba fogódznak. A (6) rudak alsó végei (9) keresztrúddal vannak összekötve, mellyel az egész liát­támasz a (2) rézsútos lábakra támaszkodik. A szék (4) háttámasza a csuklós rudazat segélyével ülés közben tetszőleges helyze­tében rögzíthető. E célból ugyanis az ülő egyén támaszkodó helyzetéből esetleg kissé előre hajolva, két kezével megfogja a (7) fogazott rudak mellső végét és e rudakat a (8) rudakból kikapcsolva (kiemelve), asze­rint, amint a háttámaszt előre- vagy hátra­felé kívánja állítani, előre húzza, vagy hátra tolja ós a kivánt helyzetben a (8) rudakkal kapcsolatba hozva rögzíti. A szék beakasztható és leszerelhető (10) lábtámasszal is látható el, mikor is fekvésre kiválóan alkalmassá válik. Azonkívül lehet, előnyösen a (8) rudakhoz szerelve, beállít­ható, esetleg összecsukható újságtartót is elrendezni. A szék maga, valamint a lábtámasz ter­mészetesen vitorlavászonnal, vagy más effélé-

Next

/
Thumbnails
Contents