41429. lajstromszámú szabadalom • Kombinált tök- és káposztagyalú

Megjel ent 19 Q8. év i március hó 28-án. MAGY. KíR. SZABADALMI HOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41429. szám. XVIII'a. OSZTÁLY­Kombinált tök- és káposztagyajú. SCHRIFFERT MÁTYÁS VASKERESKEDŐ NAGYVÁRADON. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 23-ika. Jelen találmány tárgya oly háztartási cikkre vonatkozik, melynek segélyével a káposzta vagy tök úgynevezett gyalulását egy és ugyanazon szerszámmal végezhet­jük, mi mellett az újítás főképen a tök­gyalú metszőfogainak különös kiképzésé­ben áll. A találmány lényege az, hogy a tök, valamint a káposzta gyalulására szolgáló szerszámélek egy és ugyanazon lapon van­nak elrendezve, mi mellett a tök gyalulá­sára szolgáló metszőfogak az eddig ismert tökgyalúk fogaitól eltérően külön egy da­rabból vannak készítve, melyet azután a szerszámtartó lapra külön erősítünk. Az eddig ismert tökgyalúknál ugyanis a metszőfogak külön-külön voltak a szerszám­tartó lapba beerősítve, vagy pedig a bá­dogból készült szerszámtartó lapban magá­ban kiverve úgy, hogy az egyes fogak ki­törése vagy kikopása után az egész szer­számlap használhatatlanná vált, mi mellett igen gyakran előfordult az az eset is, hogy az egyes fogak egyenlőtlenül voltak ki­verve, vagy a szerszámtartólapba helyezve úgy, hogy ezáltal gyakran egyenlőtlen mun­kát is nyertek. A most említett hátrányokat kiküszö­bölni van hivatva jelen találmány, mely az 1. és 2. ábrán elülrői, illetőleg hátulról nézve van föltüntetve, míg a 2. ábra a tökgyalú metsző fogsorát ol­dal- és fölülnézetben mutatja. Az (1) szerszámtartólap megfelelő kimet­szésében van az egy darabból álló (2) fog­sor helyezve és (3) lécek, valamint külön szögek segélyével is az (1) szerszámtartó­laphoz erősítve. A metszett tökrészek veze­tésére szolgál az ismert (4) vezetőlemez, melyet ugyancsak a (3) lécek tartanak az (1) szerszámtartólaphoz rögzítve. A fogsor oly módon van készítve, hogy egy meg­felelő hosszúságú és szélességű fémlemezt a fogaknak megfelelően bemetszésekkel látjuk el és azután megfelelően alakítjuk úgy, hogy a szerszámtartólap szélességé­nek megfelelő fogsort nyerünk, melyet azután az (1) szerszámtartólap kimetszésébe helyezhetünk. Az (1) szerszámtartólap másik oldalára helyezzük el azután ismert módon a ká­poszta vágására szolgáló (5) metsző szer­számot úgy, hogy ezáltal kettős szerszámot nyerünk, melyet úgy tök, mint káposzta gyalulására használhatunk. SZABADALMI IGÉNY. Kombinált tök- és káposztagyalú, azáltal jellemezve, hogy a szerszámtartólap

Next

/
Thumbnails
Contents