41398. lajstromszámú szabadalom • A hímvessző és a húgycsőnyílás locsolására szolgáló zsebmosó zacskó (bidet)

Megjelent 1908. évi március hó 84-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41898. szám. VII/o. OSZTÁLY. A hímvessző és a hugycsőnyílás locsolására szolgáló zsebmosözacskó (bidet). BRUCKNER HUGÓ KERESKEDŐ BERL1N-SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 15-ike. Jelen találmány tárgya a hímvessző és hugycsőnyílás locsolására szolgáló zseb-bi­det, mely könnyen a hímvesszőre húzható és használat alkalmával szorosan tömít­hető. A találmány tárgyának egy kiviteli alak­ját példa gyanánt a mellékelt rajz tünteti föl, és pedig az 1. ábrán távlati képben, míg a 2. ábra a tömítő gyűrűt, a 3. ábra pedig a készüléket használat köz­ben mutatja. A gumiból vagy más alkalmas rugalmas anyagból készült zacskóalakú (a) hólyag (b) nyitott vége meg van szűkítve és a nyí­lás széle egy megerősítő (c) dudorodással van ellátva, melyhez (d) nyelvek vagy effé­lék csatlakoznak. Ez utóbbiak segélyével a készülék kényelmesen megfogható és a (c) dudorodás kinyúlása következtében könnyen a hímvesszőre húzható. A zacskó megszű­kített nyílása és a (c) szorító dudorodás a zacskónak a hímvesszőn való szoros tömí­tését teszi lehetővé. A készülék használati módja a következő: A zacskót vízzel, sörrel, borral vagy más alkalmas folyadékkal félig megtöltve, egy fertőtlenítő labdacsot dobunk belé és en­nek föloldódása után a zacskót a himvesz­szőre húzzuk. A (c) dudorodás a (d) nyel­vek elbocsátása után szorosan a himveszr szőre" fekszik és a mosófolyadék kiömlé­sét megakadályozza. Ha a zacskó megszű­kített (b) nyílása, illetve a (c) dudorodás túlságos bő volna és így nem tömítne szo­rosan, akkor egy kisebb (e) gumigyűrűt alkalmazunk (2. és 3. ábra), melyet, ameny­nyire csak leheti, a hímvesszőre fölhúzunk és a zacskó fölillesztése után ennek meg­szűkített nyakára visszatolunk. Ily módon akkor is szoros tömítés létesíthető, ha a zacskó (b) nyílása bő volna. A készülék igen egyszerűen kezelhető, valamely alkalmas tokban kényelmesen a zsebben hordható és a szükséges fertőt­lenítő szerekkel (pl. szublimáttal) együtt hozható forgalomba. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A hímvessző és a hugycsőnyílás locsolá­sára szolgáló zseb-mosózacskó, jelle­mezve egy zacskóalakú, gumiból vagy más rugalmas anyagból készült (a) hó­lyag által, melynek nyitott (b) vége meg van szűkítve és egy (c) szorító du­dorodással van ellátva, melyhez a keze­lés megkönn> jésére szolgáló (d) nyel­vek csatlakoz aak.

Next

/
Thumbnails
Contents