41396. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés gázlángtávgyújtók számára

Megjelent 1908. évi március hó 84-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41896 szám. II/d. OSZTÁLY. Kapcsolóberendezés gázláng-távgyújtók számára. ABEL KÁROLY KERESKEDŐ ÉS PERVESLER FRIGYES MŰSZERÉSZ WIENBEN. A bejelentés napja 1907 julias hó 2-ika. Jelen találmány tárgya egy elektro­magnetikusan működtetett, villamossággal gyújtó gázláng távgyújtók számára való kapcsoló berendezés, mely lényegében ab­ban áll, hogy a gázbebocsátást eszközlő rész nyitó mozgása egy árammegszakító­hoz működésbe és ezáltal oly áramimpulzu­sokat idéz elő, amelyek célszerűen egy gerjesztő által fokozva, a gyújtó csúcshoz vezettetnek. A találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a teljes berendezés sematikus rajza a kapcsoló fölülnézetével együtt; a 2. ábra a kapcsoló hosszmetszete az 1. ábra A—A vonala szerint, és végül a 3. ábra a gyújtó berendezés hosszmet­szete. A szigetelő anyagból készült (a) alaple­mezen az (el k) és (o) kontaktuslemezek vannak elrendezve. Az (el) lemez az (f) spirálrúgó által állandóan kifelé szorított (b) kontaktusgomb (e) vezeték peckét hordja. A kengyelalakú (g) lemezhez a(h) lemezrúgó egyik vége van erősítve, míg a rúgó szabad vége, mely (hl) hüvellyel, vagy egyéb nehezékkel van megterhelve, a (b) gomb pályájába nyúl. A (h) rúgó alatt elrendezett (k) kontaktuslemezen át egy (i) csavar hatol, mely a (h) rúgó kilengé­seit határolja és egyidejűleg a rúgóval való kontaktus létesítésére szolgál. Az (o) kontaktuslemez a (d) rúgó által hordott (c) nyomógombbal együtt működő (n) kon­taktuspecekfcel van ellátva. A (c) gomb (d) rugója az (1) fémtömbhöz van erősítve. Hogy ha a (b) kontaktusgombot annyira szorítjuk le, hogy a (h) rúgóval érintke­zésbe jut., a (B) battéria pozitív sarkától az áram az (1) vezetéken át a (g) lemez­hez, innét a (h) rúgó és (b) (b e) kon­taktuson át az (el) lemezhez jut, ahonnét a (2) vezetéken (o) lemezen és (3) vezeté­ken at 3/ távgyújtó berendezés elektromág­nesébe áramlik. A (p) gyújtó berendezést az áram a (4) vezetéken át elhagyva, a (B) battéria negatív elektródájához áramlik, amellyel (4b) huzal útján áll összeköttetés­ben. Ha a (b) gombot még mélyebbre nyom­juk le és ezután elbocsátjuk az (e) rúgó kiindulási helyzetébe szorítja vissza, a (h) rúgó pedig kilengéseket fog végezni. Eki-

Next

/
Thumbnails
Contents