41367. lajstromszámú szabadalom • Javítás tartósan égő kályhákon

Megjelent 1908. évi március hó 21-én. / MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41367. szám. 1 l/h. OSZTÁLY. Javítás tartósan égő kályhákon. C. RIESSNER & C° CÉG NÜRNBERG-GLAISHAMMERBEN. A bejelentés napja 1907 junins hó 18-ika. Jelen találmány töltő és égetőaknával ellátott, tartósan égő kályhák javítására vonatkozik, azon célból, hogy a kályhát tö­kéletesen szabályozhassuk és a tüzelőanya­got jól kihasználjuk. A mellékelt rajz 1. ábrája a javítással ellátott kályha függélyes metszete és a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete. A kályha szokásos módon (a) köpennyel bír, mely (b) töltőnyílással, (c) tisztítónyí­lással, (d) hamunyílással és (e) füstelvezető toldattal van ellátva. A találmány lényege egy, az (f) hamu­teret az (e) elvezetőtoldattal közvetlenül összekötő (g) csatorna alkalmazásában áll, mely alkalmas (h) elzáróelemmel van el­látva. A töltőakna fölső (i) vége és az(e) toldat közé a (K) elzáróelem van bekap­csolva, mely a (h) elemmel oly módon van kényszermozgásúan összekötve, hogy utóbbi csak akkor nyílik, ha a (k) elem csaknem egészen vagy legalább is nagy részben el­zár atott. Ezen elrendezés által elérjük, hogy az esetben, ha a (k) elem nagyrészt elzáratott, akkor a levegő a töltőakna meg­kerülésével a bamutérből közvetlenül a kéménybe szívható, Emellett az (i) töltő­akna fölső részében összegyűlt, el nem égett gázok az izzó tüzelőanyagon át le­szívatnak és meggyújtatnak. A (k) elem és ezen elem kényszermoz­gású kapcsolatának foganatosítása a kályha­gyárakban szokásos szerkezeti eszközök bármelyikével foganatosítható. Különösen kényelmesen kezelhető a kö­vetkező kiviteli alak: A (k) elem fojtócsappanó gyanánt van kiképezve, melynek tengelyét az (1) fogas­kerék és az (m) fogasrúd forgatja. A (h) elem egyoldalúan terhelt fojtócsappanőt képez, mely terhelése folytán rendesen záró­helyzetben marad és bütykökkel van el­látva, melyeket a (k) fojtócsappanó meg­felelő ütközői leszorítanak, mihelyt a (k) csappanó többé vagy kevésbbé záró hely­zetbe kerül. Az (n) csappanótengely alsó vége (0) fogaskereket vagy emeltyűt tart, mely a (p) légtolattyút annál jobban nyitja, minél jobban nyílik a (k) csappanó. Ily módon a (p)-nél való légbeeresztés és az égési gázoknak (k)-nál való kibocsátása között mindig kellő viszonyt tarthatunk fönn. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Javítás tartósan égő kályhákon, jelle­mezve azáltal, hogy az (f) hamuteret

Next

/
Thumbnails
Contents