41325. lajstromszámú szabadalom • Jelzőkészülék nyomásgáz segélyével kiürített folyadéktartályok számára

Meg-jelent 1908. évi március hó 18-án. i MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41325. szám. VII/c. OSZTÁLY. Jelzőkészülék nyomógáz segélyével kiürített folyadéktartályok számára. MASCHINENBAU-GESELLSCHAFT MARTINI & HÜNEKE M. B. H. CÉG HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 23-ika. A jelen találmány tárgya jelző készülék nyomó gáz segélyével kiürített folyadék-, tartályok számára, mely készülék a tar­tályban lévő folyadéknak mindenkori állá­sát mindig ugyanazon a helyen tünteti föl. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező jelzőkészüléknek egy foganatosí­tási alakja nyomó gázzal működő folyadék­tartállyal való összeköttetésben van föl­tüntetve. A kifelé zárt (a) tartály az elzárható (b) töltő vezetékkel van ellátva, mely a (c) födőn keresztül hatol és majdnem a tar­tálynak fenekéig ér le. A folyadéknak a tartályban elfoglalt állását a (c) födővel összekötött, fönt zárt (i) csőben vezetett és a (g) úszóhoz erősített (h) skála jelzi. Az (i) cső alkalmas helyen üvegből vagy hasonló természetű anyagból készült le­mezzel lefödött (k) figyelő nyílással van ellátva, melyen át a mögötte lévő skálát mindig ugyanazon a helyen leolvashatjuk. A berendezés már most akként van foga­natosítva, hogy a nyomó gáznak (f) veze­téke az (i) csőhöz csatlakozik és az (e) háromágú csappal van ellátva, melynek se­gélyével az (i) cső vagy az (f) vezeték­kel vagy pedig ennek elzárása által a (d) mellékvezetékkel köthető össze. A (d) ve­zeték a folyadéknak betöltésénél a levegő­nek vagy a nyomó gáznak a tartályból való elvezetésére szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Jelző készülék nyomó gáz segélyével ki­ürített folyadéktartályok számára, jel­lemezve egy, a (g) úszóval összekö­tött (h) skála által, mely egy, a tartály­nak (c) födőjével összekötött, (k) fi­gyelő nyílással ellátott (i) csőben van­vezetvei, melyhez a nyomó gáznak (f) vezetéke csatlakozik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAA Hál Ivtxy TAMAÍAC NYOMDÁJA lUl ltfÜll

Next

/
Thumbnails
Contents