41316. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csapoknak a folyadék káros behatása ellen való megvédésére

Megjelent Í908. évi március hó 2Ö-áii. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI VOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41316. szám, XXI/d. OSZTÁLY. Eljárás csapoknak folyadék káros behatása ellen való megvédésére. BENCSIK JÓZSEF SZERELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 30-ika. Jelen találmány tárgya egy oly eljárás, mely szerint csapokat a folyadék káros hatása ellen zománcozás által védünk meg. Azon csapoknak, melyek sárga rézből készülnek és gumi, vulkán fiber vagy bőr tömítéssel vannak ellátva, az a hátrányuk, hogy pár évi használat után az ülés, amelyre a tömítés rászoríttatik, a víz marása foly­tán érdes fölületű lesz, ami a tömités gyors kopását okozza. Ha a marás annyira mély, hogy a .tömítés nem zár, akkor a csap hasznavehetetlen. E hátrányokat elkerü­lendő, a csapot az ismert zománcozással lát­juk el. A zománcozott csapon a jelzett hi­bák nem fordulnak elő, sőt a zománcozás még az előforduló öntési hibákat is helyre hozza, ami más úton alig lehetséges. Zománcozás útján a csap ülése szinte el­pusztíthatatlan, aminek bizonyítékai a hasz­nálatban levő zománcozott vasedények, valamint az öntöttvas vízkagylók és vizel­dék, melyekben állandóan van víz. Használat közben a csapnak belső zo­mánca nem pattanhat le, mivel nem ütőd­hetik hozzá semmi. Azon csapok, melyek öntöttvasból készíthetők, kívül-belül vagy csak belül lesznek zománcolva, míg fölső részük sárgarézből van ilyenek pl. a kifolyó­csapok, valamint az elzáró és fürdőtelep csa­pok. Ezen csapok nemcsak hogy olcsóbbak, hanem jobbak is a teljes fém csapoknál Az olyan csapok, melyeket nem lehet ön­töttvasból előállítani, csak rézből, azok belül lesznek zománcolva. Ilyenek pl. a pipere, úszó csapok és ehhez hasonlók. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás csapoknak a rajtuk keresztül folyó folyadék káros behatása ellen való meg­védésére, jellemezve azáltal, hogy az öntöttvasból készült csapot kívül és be­lül, a sárgaréz csapot pedig csak belül látjuk el ismert módon különféle az is­mert zománcozással. PAlLU itfélváfcVTjMÁsto NYOMDÁJA BUÓAHS14

Next

/
Thumbnails
Contents