41266. lajstromszámú szabadalom • Javítás fürdőkályhákon

Megjelent 1908. évi március hó 12-éii. MAGY. Kiii. SZABADALMI Hff HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41266. szám. IT/h. OSZTÁLY. Javítás fürdőkályhákon. RÉVAI OSZKÁR FŰTŐKÉSZÜLÉK- ÉS FÉMÁRÚGYÁR R.-T. CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 május hó 15-ike. Jelen találmány a 32899. sz. szabada­lommal védett fürdőkályha javítására vo­natkozik és abban áll, hogy az eddigi négy­szögletes ürös köpeny a szilárdság növe­lése céljából tojásdadalakúra van készítve és a köpenyben elhelyezett ürös testek könnyebb megmunkálás végett az eddigiek­nél laposabb alakban vannak kiképezve. A köpenynek és ürös testeknek ezen alakvál­toztatása folytán oly műszaki előnyöket érünk el, melyekkel a 32899. számú sza­badalommal védett fürdőkályha nem bír. A mellékelt rajz 1. ábráján a javított fürdőkályha hossz­metszete, a 2. ábrán pedig keresztmetszete látható. Mint ezen rajzok mutatják, az (a) kö­peny a szilárdság- növelése céljából tojás­dadalakú keresztmetszettel bír (2. ábra), a (d) ürös testek pedig könny ebb megmun­kálás céljából laposra, illetve tányérala­kúi a vannak készítve. SZABADALMI IGÉNY. Javítás a 32899. számú szabadalommal vé­dett fürdőkályhákon, jellemezve azáltal, hogy a fürdőkályha köpenye tojásdad­alakú és a köpenyben elhelyezett ürös testek lapos tányérok alakjával bírnak. (1 rajzlap melléklettel.) FlásZvéNYTAfiSAsAo NYOMOM BUDAPMféfc-

Next

/
Thumbnails
Contents