41218. lajstromszámú szabadalom • Önműködő lőfegyver

Megjelent 1908. évi március hó 7-én. MAGY. K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41218. szám. XIX/C. OSZTÁLY. Önműködő lőfegyver. GEORG GÉZA MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1905 augusztus hó 12-ike. Az eddig ismeretes önműködő lőfegyverek szerkezete megkívánja azt, hogy a cső és a tok 8—9. cm. utat fusson be, hogy a töl­tényeknek a csőbe való juttatására szük­séges nyílást megkapjuk. A jelen bejelentés tárgyát képező lőfegyver ezen hátrány ki­kerülését célozza, mivel a hátralökő cső az emeltyű működtetésére csupán (1) cm. hosszban fut vissza, mely csekély mozgás előnye még az is, hogy rekülrúgó gyanánt egy rövid és igen tartós tekercselt lemez­rúgó alkalmazható. A mechanizmus, mely úgy a visszalökés által mint a gázok fesz­ereje által működtetett lőfegyvereknél egy­aránt alkalmazható. A jelen bejelentés tárgyát képező lő­fegyver foganatosítási alakjai a mellékelt rajzokban vannak föltüntetve. Az 1., 2. és 3. ábrák a fegyver szerke­zetét hosszmetszetben tüntetik föl, az egyes részek különböző állásaiban: a 4. és 5. ábrametszet az 1. ábra (A—B.) (C—D.) vonalai szerint, a 6. ábra a tölténytár részleteinek néze tét, a 7. ábra az emeltyű és a menesztő néze­tét, a 8. ábra a vezetéklapot, a 9. ábra az emeltyű rúgóját, a 10. ábra a zárólóhenger szerkezetének fölülnézetét, a 11. ábra pedig a zároló palástját tünteti föl. Az első módozat szerinti fegyver (1) hátra­mozgó csővel és (2) tokkal bír, mely utóbbi a (3) lobbanttyúszekrényben van elrendezve. A tokkal összekötött (9) töltényszekrény hátsó falára a (20) vezetéklap van erősítve, melynek (17) tengelyén a (11) emeltyű, va­lamint a (14) rúgónak korongja van elhe­lyezve, melyek egyetemben követi a (2) tokot, ha az (a) szekrényben mozog. Az emeltyű a bal végén félkörben fölcsapodó (12) karral van meghosszabbítva, mely a (16) csappal a (20) vezetéklapon keresztül nyúlva, a (25) kampó által a záróhengerhez kapcsolt (24) vezetőoszlopba kapaszkodik. E célból a (24) vezetőoszlop középen oly nyílással bír (3. ábra), mely a változó fek­vésekben haladő emeltyű emelkedési ma­gasságának megfelel és a kapcsolást esz­közlő (16) csap befogadására szolgál. A (11) emeltyű mellső oldalán az ékalakú (13) menesztő van elrendezve, melynek egyik oldallapja ferde, a másik pedig merőleges síkot képez a vízszintes emeltyű alapjához. A (3) lobbantyúszekrény (28) fölső falába eresztve a szintén ékalakú, előre és vissza

Next

/
Thumbnails
Contents