41171. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hajfestésre

Megjelent 1908. évi február hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41171. szám. III/*. OSZTÁLY. Eljárás haj festésére. ACTIENGESELLSCHAFT FÜR ANILIN-FABRIKATION CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 január hó 2-ika. Elsőbbsége 1905 december hó 21-ével kezdődik. Az emberi haj festésére legelterjedtebb hajfestőszerek egyike a pyrogallol. Vizes oldatban alkáliák és fémsók jelenlétében vagy távollétében a hajat barnára festi. Minthogy a pyrogallol meglehetősen mér­ges anyag, mely külső használatnál is igen heves megbetegedéseket okozhat (1. Lewin, Nebenwirkungen der Arzneimittel, II. Auf­lage, 755. lap), ennélfogva a pyrogallolnak az emberi haj festésére való használata igen aggályos. Azt találtuk, hogy a pyrogallolszulfosav, mely pl. Schiff módszere szerint állítható elő (Annalen 178. k. 179. lap) és mely, mint az összes szulfurált fenolok, sokkal kevésbé mérges a nem szulfurált terméknél, hajfes­tőszer gyanánt a pyrogallolnak kiváló he­lyettese. A pyrogallolszulfosav az emberi vagy állati hajat, illetve szőrt alkálisóinak vizes neutrális vagy kissé alkalikus oldatai alak­jában szép vöröses barna színre festi. A fes­tések épen olyan erőteljesek és mosást állók, mint a pyrogallollal készült fes­tések. Emberi haj festésére pl. következő előirás szerint járunk el: 1 súlyrész pyrogallolszulfosavat 1 súly­rész kalcinált szóda hozzáadása mellett 15 súlyrész vízben oldunk. Ezzel az oldattal a zsírtól mosás útján lehetőleg megtisztított hajat megnedvesítjük és az oldatot a hajon be hagyjuk száradni. Több óra után a fölös festékoldatot a hajról öblítés és mosás útján eltávolítjuk. A festés szép vöröses barna színű. A festék kifejlődését oxydálószereknek, pl. hydrogénszuperoxydnak a festékoldathoz való hozzáadása utján siettethetjük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás haj festésére, jellemezve azáltal, hogy a hajat a pyrogallolszulfosav sói­nak oldataival kezeljük, fölös alkáliák vagy oxydáló szerek jelenlétében vagy távollétében. MUJU miazvÉNYTAMMAa MYOMWLM auo*n*ra>

Next

/
Thumbnails
Contents