41159. lajstromszámú szabadalom • Lábitóberendezés szecskavágó és hasonló gépek számára

Megjelent 1908. évi február hó 38-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41159. szám. X/a. OSZTÁLY. Lábitóberendezés szecskavágó és hasonló gépek számára. HOFHERR ÉS SCHRANTZ GÉPGYÁRI CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 május hó 27-ike. Jelen találmány tárgya dobbal ellátott szecskavágó gépekhez való lábjitó, melynél az erőhatás egy forgattyúkorongkép kiké­pezett fogaskerékre' történik; ezen fogas­kerékre a rendes kézi vagy erőhajtásnál nincs szükség; a fogaskerék a hajtandó tengelyen megerősített másik fogaskerék­kel áll kapcsolatban. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábrán a találmány tárgyának elől- és oldalnézetét tüntettük föl. (a) a hajtandó késtengely, (b) az ezen tengelyen lévő fogaskerék, (c) a forgaty­tyúkorongkép kiképezett laza fogaskerék, (d) a lábitó és (e) annak forgási pontja. A (d) lábitó mozgatása által a forgattyú­korongkép kiképezett (c) fogaskerék és ezzel együtt a kapaszkodó (b) fogaskerék és az (a) tengely forgásba hozatnak. Az eddig ismeretessé vált lábitó beren­dezések rendszerint úgy voltak kiképezve, hogy a késtengely egyik végeforgattyúvá volt meghajlítva és erre hatott a lábitó. Ezen elrendezésnél a forgattyúk a lendítő kerekek miatt a tengelycsapágyaktól meg­lehetős messze estek, ami a kezelést ké­nyelmetlenné tatte és a nagy kilengés miatt erős tengelyeket igényelt, hogy azok meg ne hajoljanak. Jelen találmány tárgya ezen hátrányokat elkerüli; a forgattyúkorongkép kiképezett fogaskerék elrendezése által az erőhatás közvetlenül a csapágy mellett történhet. SZABADALMI IGÉNY. Lábitó berendezés dobbal ellátott szecska­vágó és hasonló gépek számára, azáltal jellemezve, hogy az erőhatás egy for­gattyúkorongkép Mképeaett fogaskeré­ken történik, mely a késtengelyen, ill. a főtengelyen lévő fogaskerékbe kapasz­kodik. (1 rajzlap melléklettel) FALUÉ UlUvtll.U*SAAÍO M TOMPÁJA BUDiPUTPl

Next

/
Thumbnails
Contents