41132. lajstromszámú szabadalom • Gép cipőfölsőrészeknek fából vagy hasonló agyagból készült talpakra való szögezésére

Megjelent 19Q8. évi február hó 10-én. MAGY. jfa KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41182. szám. I/b. OSZTÁLY. Gép cipőfölsőrészeknek fából vagy hasonló anyagból készült talpakra való szögezésére. SATTLER KARL MÉRNÖK STEGLITZBEN. A bejelentés napja 1907 májas hó 17-ike. Jelen találmány tárgya szögező gép, mely cipőfölsőrészeknek fából vagy hasonló anyag­ból készült talpakra való szögezésére szol­gál. Az eddig ismeretessé vált szögező szer­kezetekkel szemben, melyeknél például a szögezendő cipő szögezendő éle egy kalapács vagy egy szögező szerkezet mellett vezet­tetett el, a jelen találmány tárgyát képező gép lényege abban áll, hogy a szögező szer­kézet önműködően vezettetik a helyzetében rögzített cipő körül és a szögezés eközben végeztetik el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakját és pedig, az 1. ábrán a gép keresztmetszetét a szö­gező berendezés előretolására szükséges kapcsolással, a 2. ábrán az 1. ábra A—A vonala szerint vett hosszmetszetét és a 3. ábrán a 2. ábra B—B vonala szerint vett metszetét a szögező szerkezetet forgató kapcsolással tüntettük föl. Az (1) gépállványra helyezve a (3) talptartót tartalmazó (2) lemez, mely az (5) cipő talpa számára megfelelő (4) befogó szerkezettel van ellátva. A (2) lemezben a cipő körül, ennek alakjával párhuzamosan van elrendezve a (6) vezető pálya, melyben a szögező berendezés (7) tokja elcsúszik. A szögező berendezés tetszőleges lehet. A je­len foganatosítási alaknál a szögező beren­dezésnél a (8) tengely tartja a (9) bütykös korongot, mely a szöget beszorító (10) verőt mozgatja; a verő pl. rúgó által a bütykös koronghoz állandóan odaszoríttatik. A (9) korongot tartó (8) tengely alsó részén a (11) vezetékben még egyszer vezettetik. A (9) tengelyhez vagy a (7) tokhoz csatlakozik a (12) végtelen lánc, mely a (13, 14) láncke­rekek fölött vezettetik. Az egyik lánckerék (15) tengelye a (16) fogaskerékpár útján szakaszosan elmozgattatik; a (16) kerékpár mozgását a (17) kapcsoló kerékről és a (19) kilincscsel ellátott (18) emelőről nyeri. A kapcsoló emelő a (22) hajtókoronggal ellátott (23) tengelyre erősített (21) forgattyú (20) hajtórúdjához csuklósan csatlakozik. Ha a (22) korong a (24) irányban forog, a (16) kerékpár a (25) irányban (2. ábra) forog, a (12) lánc és vele együtt a (7—10) szögező szerkezet pedig a (26) irányban szakaszosan elmozgattatnak. A szögek osztása a kap­csolás nagysága szerint váltakozik. A szö­gezés akkor történik, ha a lánc és a szö­gező berendezés megállnak. A Bzögezés eszközlésére a (23) hajtó tengelyen a (28)

Next

/
Thumbnails
Contents