41119. lajstromszámú szabadalom • Több részből álló kicserélhető cipősarok

Megjelent 1908. évi febraár hó 24-én. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI Bffi HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41119. szám. 1/b. OSZTÁLY­Több részből álló kicserélhető cipősarok. GERLACH RICHÁRD KERESKEDŐ M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1907 junius hó 14-ike. Jelen találmány tárgya több részből álló kicserélhető cipősarok, melynek külső rétege könnyen kicserélhetően van az alsó réteg­hez erősítve. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tün­teti föl, melyen az 1. ábra az alsó rétegbe erősített fémle­mezt, a 2. ábra pedig a külső rétegbe eresztett megfelelő fémlemezt mutatja, a 3. ábra az 1. ábra metszete az A—A vo­nal szerint, a 4. ábra az 1. ábra metszete a B—B vo­nal szerint, az 5. ábra a 2. ábra metszete a C—C vonal 1 szerint, a 6. ábra a 2. ábra metszete a D—D vonal szerint, a 7. ábra pedig a sarok függélyes met­szete és részben oldalnézete. A találmány abban áll, hogy a sarok külső (a) és alsó (b) rétegébe (c) és (d) fémleme­zek vannak ágyazva, melyeknek kiálló ru­galmas (e, f) nyelvei oly módon kapcsolód­nak egymásba, hogy a lemezek között a sarkoknak rugalmas anyagból, vagy effélé­ből álló rétegei feküsznek, melyek a kicse­rélhető sarkoknál máskülönben föllépő csat­togást vagy nyikorgást megakadályozzák. Mint a 3-6 ábrák mutatják, a rugalmas (e, f) nyelvek hullámosan vannak a leme­zekből kihajlítva, úgy hogy minden külön biztosító szerkezet alkalmazása nélkül egy­mással kapcsolódva maradnak. Ezen rugalmas nyelveknek az eddig szo­kásban volt megerősítő szerkezetek fölött azon előnyük van, hogy a kicserélhető (a) külső rétegnek előre, vagy hátra mozgását lehetővé teszik, anélkül, hogy rugalmas fe­szültségükből veszítenének, a mi különösen akkor fontos, ba a külső réteg nem illik pon­tosan a sarokra. A (c, d) fémlemezek a nyelvekkel együtt 1 egyszerre és egy darabból csákozhatók ki és széleiken (g, h) fogakkal láthatók el, melyeknél fogva a lemezek külön szögek alkalmazása nélkül a sarok bőrlapjaihoz foglalhatók. Ennélfogva nincs szükség szö­gekre és a fémlemezek külön megmunkálá­sára, hogy a lemezek a sarokba erősen be­ág3T azhatók legyenek. A szögeket helyettesítő (g, h) fogak a sarok azon helyén, mely a kopásnak legin­kább ki van téve, trapéz alakúak, úgy hogy ezen fogaknak derékszög alatti behajlítása­kor tölcsér képződik, mely a külső réteget teljesen megbízhatóan tartja helyén és a bőr­lapot szilárdan a sarokhoz foglalja, mivel

Next

/
Thumbnails
Contents