41096. lajstromszámú szabadalom • Szőlőnyitó és szőlőtakaró eke

- á -baloldali (12, IS) kormánylemezzel látjuk . el, melyek a szőlőtőke-sorok szélessége sze- | rint egy őket összekötő csavaros rúd vagy más efféle segélyével egymáshoz közelíthe­tők vagy távolíthatók. Ezen takaró eke a sorok között vontatva, egy árkot nyes ki, melyből a kijövő földet mindkét oldalon a szőlőtőkére takarja. Az ekének a földben való mélyjárata a (2) vezetőkerék magas­sági beállításával szabályozható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szőlőnyitó eke jellemezvej egyrészt egy gerendely mellső végében beállíthatóan elrendezett vezető kerék előtt alkalma­zott, magassági irányban beállítható lapos kapa, másrészt a gerendely hátsó végén megerősített keresztirányú keret­hez foglalt és egymáshoz képest eltol­hatóan elrendezett, szükség szerint kor­mánylemezzel ellátott kapák által azon célból, hogy egyrészt az eke nyugodt járása biztosíttassék, másrészt, hogy a tőkesorok mellől a köztük végighúzódó árokba mindenkor annyi föld döntessék be, hogy egyenletes földfölület álljon elő. 2. Szőlőtakaró eke, jellemezve egy mind­két oldalon egymáshoz képest beállít­ható kormánylemezzel ellátott lapos kapa által. (1 rajzlap melléklettel.) y MUJW utuyiMr-MAWTFA •«»•**> >ucwi«I»»

Next

/
Thumbnails
Contents