41062. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető és összeállítható légmentes fémhordó

Megjelent 1908 . évi február hó 18-án. MAGY. gAg. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41062. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Szétszedhető és összeállítható légmentes fémhordó. FISCHER HENRIK UTAZÓ KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 január hó 2-ika. A találmány tárgya oly szerkezetű fém­hordó, mely két vagy több egymásba illő, a közepe táján Isissé kitágított vagy pedig hengerformájú, könnyen szétszedhető és megint összeállítható részből áll, melyeket vagy közönséges szimpla csavar, vagy más záró- és tömítő készülék tart össze és lég­mentesít. Célja pedig az, hogy részben 1. az üres hordók nagyobb mennyiség­ben történendő szállításánál a szétszedett hordórészek egymásba tolhatók legyenek, miáltal a rakhelyiség és raksúly tökélete­sebben kihasználható, részben pedig, hogy 2. a fémhordóknál használat közben elő­forduló lemezhorpadások, szakadások és más belsérülések könnyen kijavíthatok le­gyenek, azonkívül a hordók belsejének tisz­tántartása sikeresebben eszközölhető legyen. Az előállítás akképen történik, hogy a két vagy több részből álló hordónak (A A) két egymásba illő nyitott része közönséges csavarmenetekkel (B B) vagy más záró­egyszersmind tömítő berendezéssel láttatik el, míg a hordórészek oldalaiból két vagy több borda, vagy gyúrűforma duzzasztás be- illetve kinyomatik, melyek nemcsak a lemez ellentállását fokozni, hanem az olda­lakat, kimélő védőabroncs gyanánt, a korai lekopástól megóvni hivatvák. A csatolt két ábra a két egymásba tollt bordafelet tünteti föl. SZABADALMI IGÉNY. Szétszedhető és megint összeállítható fém­hordó, jellemezve azáltal, hogy annak két vagy több egymásba illő részei könnyen szétszedhetők ós légmentesen elzárhatók s hogy a hordók ellentállási képességét fokozó, valamint az oldalakat védő, azokból magukból kisajtolt védő­abroncsszerű duzzasztott gyűrűkkel bírnak. (1 rajzlap mellóklettei.) PALLA8 RÉSZVÁNYTÁJMAAÁA NYOWÁJA BUDAPMTBT

Next

/
Thumbnails
Contents