41010. lajstromszámú szabadalom • Füstcsatorna és kéménytoldat összekapcsolása

Megjelent 1908. évi február lió 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI (Bot HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41010. szám. Vlll/b. OSZTÁLY­Füstcsatorna és kéménytoldat összekapcsolása. LUKAS JOHANN KŐMŰVES-, ÁCS-, KŐFARAGÓMESTER ÉS KŐBÁNYATULAJDONOS ST. GEORGEN-ATTERGAUBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 12-ike. Jelen találmány tárgya a füstcsatornának kéménytoldattal való oly összeköttetése, mely a kémény és a födélszerkezet között a víz áthatolását teljesen meggátolja. A kapcsolás áll egy csőalakú középrészből, mely a tető síkjában alkalmazott, a tetővel párhuzamos tetőcserépalakú nyúlvánnyal van ellátva. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábrák a találmány tárgyának • példakénti kiviteli alakját tüntetik föl füg- ' gélyes hosszmetszetben. A tető alatt lévő (1) füstcsatorna és a (2) kéménytoldat közé a csőalakú (3) kapcsoló­részt építjük be. Utóbbi a tető síkjában a (3) cső függélyes állása mellett egy a tető síkjával teljesen vagy közel párhuzamos cserépalakú (4) nyúlvánnyal van ellátva. Kisebb eltérések azáltal egyenlíthetők ki, hogy az (5) és (6) karimák közé az eltérésnek megfelelően ólomlemezeket helyezünk. A (3) csőnek a födélszéken való megerősítése hornyos cserepeknél akként történik, hogy a (4) toldatot a (7) lécbe akasztjuk. Más födőanyagnál, pl. pala-, tetőlemez- vagy közönséges tetőcserépnél pedig úgy járunk el, hogy a (3) középdarabot (4) nyúlványá­nál fogva (8) szögekkel a (9) tetőburkolat­hoz erősítjük. A leírt összeköttetés nemcsak vasból ké­szült füstcsatornáknál, hanem kőszerkeze­teknél is használható. SZABADALMI IGÉNY. Füstcsatorna és kéménytoldat összekapcso­lása, jellemezve a tető síkjában a tető síkjával párhuzamos tetőcserépalakú nyúlvánnyal ellátott csőszerű betétrész által. (1 rajzlap melléklettel.) *lLLAfe séuváHTTllUASitG HtÓitllUi BBD*n«T»

Next

/
Thumbnails
Contents