40962. lajstromszámú szabadalom • Répavágógép

Megjelent 1908. évi február hó 8-án. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40962. szám. X/a. OSZTÁLY. Répavágó gép. GITYE DEMETEB FIA CÉG NAGYVÁBADON. A bejelentés napja 1907 junius hó 7-ike. Találmányunk tárgya egy répavágó gép, mely az eddig ismert hasonló gépeknél jóval egyszerűbb és tartósabb és melynek munkabírása is sokkal nagyobb, mint az eddigieké. Ez a gép egy foganatosítási alakjában a csatolt rajzon oldalnézetben látható és egy valamely asztalra, padra vagy állványra csavarok segélyével fölerő­síthető (e) kengyelre szerelt garatból és eme kengyelbe ágyazott tengelyre ékelt (c) késkorongból áll. A garat maga bádogból van sajtolva, alúl kúpós fenékkel és egy csapósajtó gyanánt kiképezett és a (h) rugó vagy súly által állandóan a garat belseje, illetve a (c) kés felé szorított (a) oldalfallal van ellátva. A garatnak az (a) oldalfallal párhúzamos (b) fala oly módon van ki­vágva, hogy a kivágásában a (c) késkorong helyet foglalhasson, tehát a késkorongnak a garatot födő része helyettesítse a garat oldalfalát. A késkorong acélból készül és megfelelően kivágott éB a garat felé kihajlí­tott (d) fogakkal van ellátva, forgatására az (f) forgattyú szolgál. A leírt elrendezés kö­vetkeztében az (a) oldalfal a répákat a kés felé szorítja és meggátolja, hogy a répák a garatban mozogjanak, minek következté­ben a gép munkabírása rendkívül növeke­dik. Hogy a garat töltése könnyen legyen eszközölhető, az (a) oldalfal fölső élén egy rugónyomás alatt álló (i) retesz van alkal­mazva, mely az (a) fal fölött futó (j) sínre fekszik és így meggátolja, hogy a (h) rugó az ajtót töltés közben a (c) kés felé szo­rítsa. Ha az (i) reteszt kissé lefelé húzzuk, az kikapcsolódik á (j) sínből és a (h) rugó működésnek indulhat. SZABADALMI IGÉNY. Répavágógép, jellemezve egy a szerelő­kengyelbe ágyazott, acélból készült kivágott és kihajlított fogakkal ellátott késkorong és egy a szerelő kengyelen fölerősített garat által, mely kúpos fe­nekű, bádogból készült garat egyik oldalfala a kés befogadása céljából ki van vágva, másik, ezzel párhuzamos oldalfala pedig rúgó- vagy súlynyomás által a kés felé szorított és egy retesz segélyével rögzíthető csapó ajtó gyanánt van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) UULA8 RÉSZváNYTlílKAeio NYOMDÍM HKMKgTE*

Next

/
Thumbnails
Contents