40917. lajstromszámú szabadalom • Szállítható fűrészelőgép kézi hajtására

Megjelent 1908. évi január hó 20 án. MAGY. gXj. KIR. SZABADALMI jHfö HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40917. szám. V1II/C. OSZTÁLY. Szállítható fürészelőgép kézihajtásra. HEGEDŰS LAJOS FAIPARI ALKALMAZOTT ZSIBÓN. A bejelentés napja 1907 május hó 8-ika. Jelen találmány tárgya egy oly fűrészelő gép, mely könnyű szerrel bárhová szállítható és melynek működése kézi hajtással törté­nik. Előnye, hogy az erdő különféle helyein levő megmunkáhatlan és nehezen szállítható fatörzseket a helyszínen dolgozhatjuk föl. A mellékelt ábrán a gép egyik kiviteli alakja van föltüntetve. 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán keresztmetszetben. Szerkezete a következő: (a) a keret, melyre (b) kerekek levehetően vannak felszerelve. A (c d) oszlop (e) sín­nel van ellátva, melyen az (f) fürész a (g) csigák következtével halad a (g) hajtókar mozgatása által. Az (i) lenditő kerekek ten­gelyére egy nagy fogaskerék van ékelve, mely megfelelő áttétellel a (j) tengelyt for­gatja és a rajta levő (k) tárcsára exentri­kusan felszerelt (b) kart is mozgásba hozza. Az (m) kar megfelelő mozgatás által az (n) fogaskereket hajtja, miáltal a tengelyén el­helyezett végtelen csavarszerkezet az (o) tengelyt forgatja. Az (o) tengelyen van a (p) fogaskerék mely a faszállító kocsit tolja előre fogasrúd Begélyével. Működése a következő: A kocsit a helyszínre szállítjuk ott a (b) kerekeket leszereljük. A faszállító kocsik sínjeit a már rendes módon lefektetjük, a fatörzsét a kocsira kötjük és a (p) fogas­kerékre hajtjuk, úgy hogy a fogaskerék belekapaszkodjék a kocsi rúdjának fogaiba. Az (f) fürészt a (c d oszlop (e) sínjével megfelelő magasságra állítjuk, miután a gépet az (i) lendítőkerék forgatása által működésbe hozzuk. Az (m) kar kényszer mozgást végez és az (n) fogas kúpkereket forgatja, miáltal a (p) fogaskerék jön for­gásba és a fatörzs kocsiját egyenletesen tolja előre. SZABADALMI IGÉNY. Szállítható fűrészgép kézi hajtásra jelle­mezve azáltal, hogy a fakeret leszerel­hető kerekkel van ellátva és az (e) sínen (f) csigák által járó (f) fűrészt megfelelő áttételű fogaskerék hozza mozgásba, míg az ezzel kapcsolatosan működő (m n) szerkezet a (p) fogaskereket forgatja, amely a szállító kocsit tolja. (1 rajzlap melléklettel.) Ml -M RÉ02VéNYTAA6AaÁO NYOMDÁJA auOAFWTta

Next

/
Thumbnails
Contents