40874. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kokszkemencék megtöltésére

Megjelent 1908. évi január hó 35-én. MAGY SZABADALMI K1R. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40874. szám. Ií/e. OSZTÁLY. Eljárás kokszkemencék megtöltésére. LIMBERG HENRIK MÉRNÖK ST. JOHANN-SAARBRÜCKENBEN. A bejelentés napja 1907 junias hó 28-ika. Jelen találmány tárgya kokszkemencék megtöltésére szolgáló eljárásra vonatkozik és abban áll, hogy a kemencekamrákat döngölt pogácsákkal és ezek oldalain után­töltött szénnel töltjük meg. Az ezen eljá­rással elért előnyök általában a kemence­tartalom jobb kihasználásában állnak ós különösen a döngölésnél adódnak. A kemen­cének dönöglt pogácsákkal való megtöltésénél a döngölt pogácsák és a kemencefalak kö­zött akkor sem kerülhetünk el hézagokat, ha a kemence nem kúpos. Ezen ki nem töltött hézag azonban a döngölendő szén döngölésének hatását be­folyásolja, ezenkívül a döngölőtalp vissza húzásánál a szabadon álló szénpogácsának a gép oldalon való duzzadását elősegíti és így az egyenletes kikészítést megnehezíti. Ezen hátrányokat elkerüljük, ha a dön­gölt pogácsa behelyezése után gyorsan után­töltünk és egyengetünk. A mellékelt rajz az eljárás lényegét mu­tatja. (a) egy kokszkemencekamrát, (b) a döngölt pogácsát és (c) a (d) nyíláson át behelyezett oldaltöltetet jelöli, melyet egyen­getünk. Az oldaltöltetet a kemencefödélben lévő alkalmas elzárható nyílásokon át kis dön­gölök segélyével bedöngölhetjük, hogy ily­módon a döngölt pogácsát még jobban fogvatartsuk, amikor a döngölőtalpat vissza­húzzuk. A döngölt pogácsát a korai meg­gyulladás elkerülésére kívülről megnedve­sítjük. A leírt módon a kemencekamrába a laza töltésnél betölthető 7-5 tonna helyett 9'5 tonna tüzelőanyagot tölthetünk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás kokszkemencék megtöltésére, jel­lemezve azáltal, hógy a kemencekamrá­kat döngölt pogácsákkal és az ezek olda­lain utántöltött szénnel töltjük meg. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az ol­dalt utántöltött tüzelőanyagot kis dön­gölök segélyével bedöngöljük, mely dön­gölőket a kályhafödélben lévő elzárható nyílásokon át vezetjük be. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli alakja jellemezve azáltal, hogy a dön­gölt pogácsát kívülről megnedvesítjük, azon célból, hogy időelőtti meggyulla­dását elkerüljük. (1 rajzlap melléklettel.) MU.U RáuviNVT/üeAaAo NYOMCWÜA uunrar

Next

/
Thumbnails
Contents