40827. lajstromszámú szabadalom • Aláfestett üvegtáblák

Megjelent 1908. évi január hó 20-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40827. szám. X/h. OSZTÁLY. Aláfestett üvegtáblák. KNOPP J. ÉS STEINER CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 julins hó 11-ike. A jelen találmány tárgya aláfestett, vagyis hátsó oldalukon f estett üvegtáblák, melyek azáltal tűnnek ki, hogy azoknál a festés csillámló mozaik benyomását kelti úgy, hogy az ily táblák «okkal díszesebbek é föltünőbbek, mint az eddigi aláfestett u jgtáblák. A találmány szerint ugyanis egyenetlen fölületű táblákon rakjuk föl a festéket, által a tábla különböző pontjain az át­sző színeknek különböző fénytörését és ezzel az említett mozaikszerű hatást ér­jük el. \ jelen találmány tárgyát képező üveg­t ilák a legkülönfélébb célokra alkalmaz­hatók, amikor is azok mindenkor decorativ jellegük által tűnnek ki. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráiban pl. a találmány tárgyát képező táblának egy cégtábla egy része gyanánt való fogana­tosítás! alakja van elölnézetben és met­szetben föltüntetve-. Az (1) üvegtábla a szokásos módon a hátsó oldalon van a betűket és díszítése­ket visszaadó (2) festékréteggel bevonva. A találmány szerint már most a (3) és (4) táblafölületek nem képeznek síkokat, ha­nem egyenetlenek, vagyis azon fölületi ala­kításukban vannak meghagyva, mellyel azok közvetlenül az öntés után, tehát a csiszo­lás előtt bírnak. A táblafölületeknek ezen egyenetlensége folytán maga a tábla a különböző pontokban különböző vastagságú és így a fényt a különböző pontokban kü­lönböző módon töri. A hátsó (3) fölületet előnyösen meg sem simítjuk, hanem nyers állapotában hagy­juk meg, miáltal az említett hatás még fokozódik és a festés is könnyebben esz­közölhető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Aláfestett üvegtáblák, jellemezve egye­netlen táblafölületek által. 2. Az 1. alatt igényelt üvegtábláknak egy foganatosítási alakja, jellemezve egye­netlen táblafölületek által melyek közül a festék fölvételére szolgáló fölület si­mítatlan. (1 rajzlap melléklettel.) pallas mca7v+ny 'arrasao ivomcjua buoanerbft

Next

/
Thumbnails
Contents