40820. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a teljes tejjel tápanyag tekintetében egyenértékű póttakarmány előállítására növendék állatok fölnevelésére

Mfírjelenl 1908. évi január hó 18-án. MAGY, KIR. SZABADALMI mMOt HIVAT AL. SZABADALMI LEIRAS 40820. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás a teljes tejjel tápanyag tekintetében egyenértékű póttakarmány előállítására növendék állatok fölnevelésére. SCHWARTZ WILHELM KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 15-ike. A borjuk, malaczok stb. fölnevelésére szolgáló azon készítmények, melyeket eddig a piacra hoztak és árúba bocsátottak és a melyek különböző összetétel mellett főleg keményítődús anyagokból, amilyenek a len­mag, hüvelyes vetemények, burgonya, ré­szint különböző húslisztfajtákból is állanak, azon hibával bírnak, hogy a bennük lévő alkatrészek a növendékállatoknak még csak kevéssé kifejlődött emésztőszervezetében könnyen emésztési zavarokat idéznek elő és ezáltal a fölnevelés károsítására vezet­nek. Természetes, hogy ezen hiányok annál könnyebben állanak elő, minél korábban vonják el a születés után a növendékálla­toktól a teljes tejet és minél többet adnak ezen anyagokból a sovány tejhez, mely a további táplálásra szolgál. A teljes tej el­vonása többnyire legkésőbb a szülés első hete után történik, miután a teljes tej gaz­daságilag jobb értékesítést is talál, mint a mezőgazdaságilag hasznos állatok fölneve­lésére. Eddigelé nem sikerült oly póttakar­mányt találni, amely amellett, hogy ugyan­olyan könnyen fölvehető tápanyagtartalom­mal bír, mint a teljes tej, a fiatal állatok gyenge szervezetében nem idéz elő emész­tési zavarokat és ebből származó beteg­ségeket. A jelen találmány szerinti eljárás lehe­tővé teszi sovány tejből a teljes tejjel táp­anyag tekintetében egyenértékű takarmány előállítását, amelynél ellentétben az ismert eljárásokkal a keményítőtartalmú anyagok hozzáadása elmarad, miután a keményítő az állati szervezetek által közvetlenül föl nem vehető, hanem annak a pankreászmi­rigy nyála és nedve által való átalakítása válik szükségessé. Az eljárás célja, hogy a sovány tejtől elvont zsírmennyiséget tápértékre nézve megegyező mennyiségű cukorral pótoljuk. Az eljárás lényegileg abban áll, hogy a zsír pótlására szükségelt cukormennyiséget a cukorgyártás hulladéktermékéből, a me­lászból vesszük. Miután azonban a zöld melászban nagy mennyiségű só van jelen, amely a melász­nak, mint a teljes tejet pótló növendék­állatok számára szolgáló takarmánynak ki­indulási anyagául való közvetlen fölhaszná­lását nem teszi ajánlatossá, azért kiindu­lási anyagul melásznak humuszsavtartalmú anyagokkal, mint a milyen a barnaszén, a

Next

/
Thumbnails
Contents