40808. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémeknek, különösen réznek érceikből való elektrolytikus kivonására

Megjelent Í908. évi január I16 18-án. . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40808. szám. VII/i. OSZTÁLY. Eljárás fémeknek különösen réznek érceikből való elektrolytikus kivonására. PERREUR-LLOYD MARCEL MÉRNÖK LE-TRÉPORTBAN ÉS GARDNER ANNA MÁRIA MAGÁNZÓNŐ PÁRISBAN. A bejelentés napja 1906 november hó 27-ike. Jelen találmány fémeknek érceikből való elektrolytikus kivonására vonatkozik és pedig diafragmáknak az anóda és a katóda között való alkalmazása mellett. Eddigelé az elektrolytikus eljárás csak oly ércekhez volt alkalmazható, melyek kevés bazikus alkatrészeket, mint mész, vas stb. tartalmaznak, minthogy a bázikus alkatré­szek sok savat fogyasztanak. A találmány célja abban áll, hogy a bá­zikus alkatrészek fölbontásához szükséges kénsav a vassók reakcióinak hasznosítása által állítassék elő. Az elektrolyzis folytán az anódán kénsav képződik, melynek mennyisége egyenlő a katódán lerakódott fém, például réz mennyi­ségével. A kénes sav által való depolarizá­lásánál, mely már ajánltatott, az anódán képződött sav mennyisége egyenlő a kató­dán lerakódott réz mennyiségével, ha a de­polarizálás tökéletes. Ezen két folyamat folytán tehát elméletileg (1) equivalens ki­választott rézre (2) equivalens savat kapunk. Az ércek azonban bázisokat, különösen meszet tartalmaznak, melynek mennyisége gyakran lényegesen nagyobb, mint a réz­mennyiség. Ezen mész oldhatatlan kalcium­szulfát képezésére savat használ el. Ha a fürdő közömbös, akkor a mész a fürdőben tartalmazott rezet és vasat is lecsaphatja. Ezen ércek részére tehát gyakran több mint (2) equivalens sav szükséges (1) equivalens réznek az ércből való kioldásához. Az elek­trolyzis, sőt a tökéletes depolarizáció (mely azonban a gyakorlatban sohasem éretik el) által képezett savmennyiség tehát nem ele­gendő az ércben tartalmazott réz kioldására és a fürdő végül egész aciditását elveszí­tené. Ha már most a szükséges savmennyi­séget vétel útján szerzett sav hozzáadása által kell pótolni, akkor a réz előállítási költségét jelentékenyen növeljük. Jelen találmány ezen hátrány elkerülését célozza. A találmány értelmében az anóda­szakaszba meleg vagy hideg levegőt fúvunk be, mely az anódán fejlesztett oxygénnel együttesen a vassókat lehetőleg oxydálja, miáltal a kilúgozó folyadék a vastartalom kiegészítésére bevezetett kénes savat jobban absorbeálhatja. A folyadék ugyanis aránylag kevés kénes savat old, míg ferrisók jelen­létében az utóbbiak redukálása által a kénes sav egyidejű oxydálás mellett hatásosabban absorbeáltatik, miáltal oly kénsav mennyi-

Next

/
Thumbnails
Contents