40776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék szeszgyártási célokra szolgáló élesztő előállítására

Megjelent 1908. évi január hó 13-án. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 40776. szám. IV/b. OSZTÁLY, T járás és készülék szeszgyártási célokra szolgáló élesztő előállítására. IITTELMAN MANÓ SZESZGYÁRVEZETÓ NYÍRBÁTORBAN. A bejelentés napja 1907 junius 7-ike. A jelen találmány tárgya eljárás és ké­szülék szeszgyártási célokra szolgáló élesztő előállítására. A'* eljárás abban áll, hogy kókuszdió-, pá .dg-, pamut-, földi dió-, szezám-, ar , kendermag-, tökmag-, gomborka-, lenm repce- vagy más efféle pogácsát lisztti őrölt vagy extrakció által szétbom­lasztott állapotban annyi szeszszel keverten adjuk hozzá az édes cefréhez, hogy az így nyert keverék alkoholtartalma 1'5—3% legyen. Az alkohol hozzáadása által az élesztőt úgyszólván hozzászoktatjuk az alkohol-athmosphiirához, mi mellett az alko­y- úttal antiseptikus hatást gyakorol, enti keverékhez azután az anyag mi­sége szerint ásványi savat keverünk célból, hogy a cefre eredeti savtar­t, mely 20 cm8 cefrére körülbelü 03 n... ignak felel meg, 03—0'8-del emel­kedjék. A nyert anyag tehát 20 cm3 cef­rére 0 6—O'll normállúgnak megfelelő sav­tartalommal fog bírni. A keverékhez azután élesztőt adunk, mire az erjedésnek indul. A további eljárás : az anyaélesztő lesze­dése, előerjesztés készítése stb. ismert mó­don történik. Az erjesztés maga nyitott avagy zárt edényben történhetik. Utóbbi esetben oly (1) edényt használunk, mely, mint azt a csatolt rajz függélyes metszetben mutatja, felső szélén (2) körcsatornával van ellátva, melyet esetleg formalinnel vagy más anyag­gal antiseptikussá tett folyadékkal (vízzel) töltünk meg. Az edény (3) fedele tehát víz­zár segélyével légmentesen zárul. 1. SZABADALMI IGÉNYEK. Eljárás szeszgyártási célokra szolgáló élesztő előállítására, azáltal jellemezve, hogy kókuszdió-, pálmamag-, pamut-, földi dió-, szezám-, arachit-, kendermag , tökmag-, gomborka-, lenmag-, repce­vagy más efféle pogácsát lisztté őrölt vagy extrakció által bomlasztott álla­potban annyi szeszszel keverten adjuk hozzá az édes cefréhez, hogy utóbbi alkoholtartalma 1-5—3% legyen, azután ásványi savat keverünk a cefréhez oly célból, hogy a cefre eredeti savtartalma 20 cm® cefrére 0'3—08 normállúgnak megfelelő savtartalommal növekedjék, mire a keveréket élesztő hozzáadásával erjesztésnek indítjuk s a továbbiakban ismert módon járunk el. í 2. Készülék az 1. alatt említett erjesztés

Next

/
Thumbnails
Contents