40773. lajstromszámú szabadalom • Cipő

Megjelent 1908. évi január hó 13-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40773. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipő. CBOPLEY WILLIAM FRANCIS CIPŐGYÁROS SYDNEYBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 15-ike. A találmány tárgya javítás cipőkön, mely­lyel elérjük azt, hogy a cipő a lábhoz job­ban illeszkedik és kényelmesebben hord­ható, amellett pedig a cipő tetszetősebb külsőt nyer. A találmány lényege az, hogy a lábfej fölött nyitott cipő, mely gombok­kal, zsinórral vagy effélékkel zárható, a nyílás közelében kétoldalt, vagy csak a he­vederek, illetve zárócsatok egyik oldalán, rugalmas gummi vagy efféle betéttel lesz ellátva. Mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak több kiviteli alakja van föltüntetve, az 1. ábra gombos cipő rajza két oldalról nézve. A cipő a nyílás közelében mindkét oldalt egy-egy rugalmas (11 és 12) betéttel van ellátva, amely a (13) hasítékokban van a felbőrhöz erősítve. A cipő szépítése céljá­ból a (14) hevederlap meg vau hosszabbítva, annyira, hogy a (11) rugalmas betétet tel­jesen elfödi. A másik oldalon esetleg egy álhevederlap alkalmazható, mely a másik rugalmas betétet födi el. A (15) gombok természetesen a rugalmas betéten kívül vannak megerősítve úgy, hogy a (11) rugal­mas betét a (15) gombok és a felbőr fő­része között foglal helyet. A 2. ábra gombos félcipőt mutat. A felbőr a (11 és 12) rugalmas betétekkel van el­látva, melyek a (13) hasítékokban vannak a felbőrhöz erősítve. A gomblyukas heve­derlap az egyik (11) betétet födi be, a má­sik betét pedig esetleg egy álhevederlap­pal takarható el. Pontos emellett az, hogy a betét a (15) gombok és a felbőr főrésze között van elhelyezve. A 3. ábra oly félcipőt mutat, mely csattal erősíthető a lábhoz. Amint az ábrán látható, a csatszíj, illetve a gomblyukas heveder (11 és 12) rugalmas betétekkel van ellátva, melyek ép úgy, mint az előző példáknál is, a (13) hasítékokban vannak a felbőrhöz erősítve. Ezen betétek esetleg borítással vagy más efféle módon eltakarhatok. A 3A. ábra hasonló cipőt mutat, mint a 3. ábra, csakhogy itt a rugalmas betét a felbőr és a bélés között van a (17) csat­szíjra erősítve úgy, hogy ezen betét egészen el van takarva. A 4. ábrán egy fűzős cipő van kétféle né­zetben föltüntetve, mely ép úgy, mint az 1. ábra szerinti cipő, két (11 és 12) betét­tel bír. Az 6. ábra fűzős félcipőt mutat, a találmány szerinti rugalmas (11 és 12) betétekkel. A

Next

/
Thumbnails
Contents