40763. lajstromszámú szabadalom • Kollerjárat lépcsőzetes aprítással

gélyével beállítható úgy, hogy az (i) la­pátkésnek a forgattyúmozgás által beve­zetett lökete tetszés szerint szabályozható. Az (i) lapátkésnek a (b) forgattyúval való összekötése lehetővé teszi, hogy az (i) lapátkés az illető (c) futótest vagy az ehhez tartozó (b) forgattyú emelkedésével egyenlő vagy [az (n) kettős emeltyű for­gáspontjának változtatása által] tetszés szerinti más mértékben fölemeltessék úgy, hogy a futótest fölemelését létesítő föl nem aprított anyag nem súroltatik le, ha­nem az őrlőtányéron marad, hogy a futó­test által még egyszer vagy többször meg­munkáltassék. Magától értetődik, hogy a fönt leírt berendezés ntmcsak lépcsőzetes, hanem bár­mely más kivitelű fűtőtestekhez és őrlő­pályákhoz is alkalmazható. Ép így egy (i) kés helyett több kés is lehet a futótestek­kel emelhetően összekötve. SZABADALMI IGÉNY. Kollerjárat lépcsőzetes aprítással, jelle­mezve azáltal, hogy a forgattyúkban ágyazott, az őrlőpályán körben mozgó futótestek egy vagy több lapátkéssel kényszermozgásúan vannak összekötve, és pedig oly módon, hogy egy futótest fölemelkedésénél a vele összekötött la­pátkés is fölemelkedik azon célból, hogy a fűtőtest a föl nem aprított anyag fö­lött többször tovahaladhasson. (1 rajzlap melléklettel.) PAtLAa RÉSZVÉNY TÁHSAftÁO i 1i«0APÉStlS*

Next

/
Thumbnails
Contents