40730. lajstromszámú szabadalom • Szőlőpermetező

Megjelent 1907. évi december lió 30-án. MAGY SZABADALMI KiK. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40730. szám. X/b. OSZTÁLY. Szőlló'permetező. RICHTER ISTVÁN RÉZÖNTŐMESTER SZÉKESFEHÉRVÁROTT. A bejelentés napja 1907 május hó 21-ike. Jelen találmány tárgya egy szőllőperme­tező-készülék, melynél (a) szivattyú a (b) tartány mellett elhelyezett (c) szélkazán alsó részére van szerelve olyképpen, hogy (a) szivattyú nincs közvetlen (b) tartány hoz erősítve, hanem a (b) tartány alatt levő (d) karimához, mely elrendezés által a tartány fenekének a szivattyú mozgásából eredő gyakori berepedése elkerültetik. A (b) tartányba (e) töltőnyíláson és (f) szitán át bejutó folyadékot (a) szivattyú — melynek mozgatása (g) kar és (h) emeltyű által történik — (i) csövön és (j) szelepen át (k) térbe szívja, ahonnan (1) szivattyú membrán fölfelé mozgatásával (m) szelepen át (c) szélkazánba nyomja és innen (n) csövön és (o) permetezőn át a szabadba jut. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szőllőpermetező szerkezet jellemezve, azon szerkezeti elrendezés által, hogy (a) szivattyú a (b) folyadéktartányon kí­vül elhelyezett (c) szélkazán alsó részére van szerelve. 2. (a) szivattyúnak megerősítési módja, amennyiben a (b) folyadéktartány alatt levő (d) karimához van erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) PAJXA8 RÍ8ZVÉN> TÁRSASÁG NYOWUÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents