40705. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szintetikus kaucsuk előállítására

Megjelent líJOÍ. évi december hó 3Ö-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40705. szám. IV,h/l. OSZTÁLY. Eljárás szintetikus kaucsuk előállítására. J. BASLER & CIE. CÉG PÁRISBAN. A bejelentés napja 1907 junius hó 20-ika. A jelen találmány tárgya eljárás szinte­tikus kaucsuk előállítására. Az eljárás abban áll, hogy két-bázisos vagy több-bázisos, orgános savakat közönséges glicerinre vagy a glicerinek csoportjába tartozó anyagokra engedünk hatni; különösen borostyánkősavat és glicerint használunk. Fölismertük hogy bizonyos orgános savak, melyeknek ál' .ános képlete CnHan-20^ a glicerinekkel keplékeny vegyületeket alkot­nak és hogy ezen vegyületek egyedül a meleg behatása alatt vagy meleg és víz­elvonó anyagok által olyan vegyületeket adnak, melyek előbb oxigéntartalmuak és már plasztikusak, ha azonban egyrészt vizet és másrészt oxigént veszítenek CO vagy COa vagy hangyasav alakjában, akkor olyan szénhydrogénekké alakulnak át, melyek hasonlók azokhoz, amilyeneket a kaucsuk tartalmaz. A mellékelt rajzban az említett eljárás foganatosítására szolgáló készüléknek egy példaképeni alakja van sematikusan föltün­tetve. Például a következőképen járunk el: Körülbelül egyenlő mennyiségű boros­tyánkősavat és glicerint együttesen hevítünk az (a) fémedényben, mely olyan (b) kava­róval van ellátva, mely előidézi, hogy a fölmelegített edényfalazattal a masszának mindig uj részei jutnak érintkezésbe. Az edény zárva van, de el van látva (e) nyílással, melyen át a gázok vagy gőzök elszállhatnak. A hevítés lánggal vagy olajfürdőben vagy homokfürdőben történhet. A meleg behatása alatt először víz kelet­kezik, azután éghető gázok válnak szabaddá. Ha a hőmérséklet 200—220° C-ra emelkedik, akkor a keverék igen sűrű plasztikus masz­szává alakul át, mely a kaucsukiparban használható. A műveletet vagy ebben a stádiumban szakítjuk félbe vagy pedig a hőmérséklet csökkentésével folytatjuk, a szerint, amint többé vagy kevésbé kemény terméket kívá­nunk kapni. A műveletet közönséges nyomáson foga­natosítjuk, de lehet azt többé vagy kevésbé magas nyomás alatt is végrehajtani. Ekkor a következő szerkezeti képlettel biró plasztikus testet kapjuk: CH2 — CH CH x /COx > - o< >C2 H4 CH./ x ccy mely több meleg behatása alatt vízelvonó anyagok behatására szénsavat és vizet veszít és végül C6 H8 képletű szénhydrogént ad, mely polimerizálható és ekkor Ca o H1 6 vagy

Next

/
Thumbnails
Contents