40690. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tárgyaknak ólmozására, ónozására

Megjelent 1907. évi december lirt 27-én. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40690. szám XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás tárgyaknak ólmozására, ónozására. PLATHNER FRITZ ÜGYVÉD ÉS DORN VICTOR GYÓGYSZERÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 juníus hó 26-ika. Tárgyak ólmozására, ónozására stb. már több módszert ajánlottak, melyek célja, hogy az illető fém a bevonandó tárgyra fölvitessék és ezután leolvasztassék. Az egyik módszer abban áll, hogy vékony bevonat készíttetik oly módon, hogy rázás által s ,emcsésített ón szalmiákoldattal össze­kevert *tik és ecsettel fölvitetik, mire az illető tárgy az ón megolvadásáig fölhevítte­tik és a fölös ón kóc segélyével le­töröltetik. A második módszer az, hogy poralakú fémből, desoxydáló szerből és oly folya­dékból, melynek forrási pontja és az illető fém olvadási pontja fölött fekszik (pl. glycerin vagy magas forrponttal bíró alkohol­olajak) kenőcs készíttetik, melyet az illető tárgyra föl viszünk és megolvasztunk. Az első eljárás segélyével kenhető massza ellőállitása nem sikerült, mert a rázás által szemcsésített fémrészecskék az olvasztás előtt a fölülethez nem tapadnak, úgy hogy a fém fölületéről leesnek. Ezen eljárás segé­lyével tehát csakis oly tárgyak ónozhatok, melyeknél a nehézségi erőnek a fémszem­csékre való hatása megszüntettetik. A második eljárásnál ezen hátrány el van ugyan kerülve, azonban a fém elolvad, még mielőtt az indifferens folyadék elpárolog Ennek következménye, hogy a bevonatban levő fém elolvad, még mielőtt a bevonat mégszáradt volna, azaz a megömlesztett fém a nedves fölületről lefolyik. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rás mindkét hátrányt elkerüli. Az eljárás lényege az, hogy a poralakú fém és a desoxydáló szer keverékéhez oly indifferens folyadék adatik, melynek forrási pontja az illető fém olvadási pontja alatt fekszik (spiritusz, víz stb.). A fölvitt massza meg­ömlesztésénél először a bevonat megszárad és a fém csak ezután olvad el úgy, hogy a fém a száraz fölülethez tapad és a fölü­letre ráolvad. Az eljárás segélyével tehát bármiképen fekvő tárgyak bevonhatók, azaz oly tárgyak is, melyeknél a bevonat a nehézségi erő hatásának van kitéve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás tárgyaknak az illető fémbevonat fölvitele és megolvasztása által való ónozására, stb. azáltal jellemezve, hogy az illető fém porából, desoxydáló szer­ből és vízből, spirituszból vagy más oly indifferens folyadékból, melynek forrási pontja az illető fém olvadási pontja alatt

Next

/
Thumbnails
Contents