40635. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hajófenekek és effélék számára való mázolóanyag előállítására

Megjelent 190Í. évi december hó 21-én. MAGY. KIR. ALMI wStf HI SZABADALMI LEÍRÁS 40685. szám. I V/h/í. OSZTÁLY Eljárás hajófenekek és effélék számára való mázolóanyag előállítására. DELGIORNO LAJOS KERESKEDŐ TRIESTBEN. A bejelentés napja 1906 november hó 6-ika. Jelen találmány tárgya eljárás páncélos hajók és effélék fenekei számára való má­zolóanyag előállítására, melynek célja a hajófenéknek káros behatásoktól való meg­védése. Az ezen cél elérésére eddig hasz­nálatban volt szerek nem voltak alkalmasak arra, hogy piszok, növények, kagylók és effélék leülepedését meggátolják, illetve a i hajótestnek ezáltal való elpusztulását meg­akadályozzák. A jelen találmány értelmében előállított mázolóanyag mindezen hátrányo­kat megszünteti, mert ezáltal, hogy ezen anyagot hajófenekeken, illetve más vízbe merülő úszó testeken alkalmazzuk, ezen testek tisztántartása biztosíttatik." A jelen találmány értelmében alkalmazott alkatrészek a mázolóanyagnak nagymérvű összeállását és tartósságát is biztosítják. A mázolóanyag alapanyagát chemiai uton porlasztott réz képezi. A találmány értelmében'ugyanis 7—9 súlyrész porlasztott rezet, 16—22 « fenyőgyantát, 12—16 súlyrész terpentinolajat, 1—2 « méhviaszt, 3—5 « poralakú cinkfehért és 3—4 « fekete folyós szikkativot közönséges hőmérsékletnél addig keverünk bensően, a míg a folyadék egyenletes és pedig barnásvörös külszint nyer. Az ily mó-i don készített mázolóanyag használatra tel­jesen készen van. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás hajófenekek és effélék számára való mázolóanyag előállítására, azáltal jelle­mezve, hogy 7—9 súlyrész porlasztott rezet, 16—22 « fenyőgyantát, 12—16 « terpentinolajat, 1—2 « méhviaszt, 3—5 « poralakú cinkfehért és 3 — 4 « fekete folyós szikkativot közönséges hőmérsékletnél addig keve­rünk bensően, míg az egész folyadék * egyenletes külszint és pedig barnásvörös színezetet nyer. MLLM tlá«2vÍNYTÁMAsXo NYOMDÁM Bll6«ft«tBh

Next

/
Thumbnails
Contents