40610. lajstromszámú szabadalom • Hurkatöltőgép

Megjelent 190?. év! december hó 19-ón. MAGY. .gáw K1R. ALMI wSwHI SZABADALMI LEIRAS 40610. sairn. XVIII/a. OSZTÁLY. Hurkatöltő gép. NYILAS ISTVÁN HIVATALSZOLGA BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 janaár hó 18-ika. A jelen találmány tárgya hurkatöltő gép, melynek segélyével a hurkatöltés sokkal kisebb fáradsággal és sokkal gyorsabban eszközölhető, mint az eddigi, ezen célra szolgáló készülékekkel. A találmány szerint ugyanis a vágott hús felvételére szolgáló tartályban elrende­zett dugattyú fogas kerék és fogas rúd se­gélyével vagy más módon mechanikailag hajtatik, miáltal ezen dugattyúnak mozga­tása igen kényelmesen és egyenletesen esz­közölhető. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező gép egy foganatosítási alakjában van föltüntetve; az 1. ábra a gépnek hosszmetszete; a 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint egyes részek elhagyásával; a 3. és 4. ábrák metszetek az 1. ábrának C—D, ill. E—F vonalai szerint. Az (f) alzaton (1. ábra) a (g) tartó leme­zek vannak megerősítve, melyeknek felső, ívalakú élén (2. ábra) az (a) hústartály nyugszik. Ez utóbbi a szokásos módon a (h) szájcsővel (1. ábra) és ezenkívül a ru­gós (e) horgokkal van ellátva, melyek a hústartály előtt elrendezett (k) hengernek karimájával kapcsolódva ezen hengert az (a) hústartállyal kötik össze. A (k) henger­ben az (1) fogas kerék van ágyazva, mely az (a) hústartályban működő (m) dugattyút hordó (b) fogas rúddal kapcsolódik, mely utóbbi az (f) alzathoz erősített (d) keretben (3. ábra) vezetődik. Az (1) fogas keréknek az (r) forgattyú (4. ábra) segélyével a megfelelő irányban eszközölt forgatásánál az (m) dugattyú a (h) szájcső felé mozog és igy a vágott húst a (h) szájcsőre illesztett bélbe nyomja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hurkatöltő gép, jellemezve egy a hús­tartályban mechanikailag mozgatott töltő dugattyú által. 2. Az 1. alatt igényelt gépnek egy fogana­tosítási alakja, jellemezve egy, fogas kerék és fogas rúd segélyével mozgatott töltő dugattyú által. (1 rajzlap melléklettel.) Mfaxtt fté&zvANYTvbiftAáÁo NYŰNOAJA euOA*E6*e»

Next

/
Thumbnails
Contents