40518. lajstromszámú szabadalom • Betűzár kézi szedőgépekhez

Megjelent 1907. évi december lió 3-án. MAGY. KI R ­SZABADALMI W W HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40518. szám, IX/©. OSZTÁLY. Betűtár kézi szedőgépekhez. STÜSSGEN CHRISTIAN BETŰSZEDŐ S/M HALLÉBAN. A bejelentés napja 1906 december hő 27-ike. A találmány tárgyát képező betűtár egy beléje nyúló, célszerűen a tolórudak hajtó­művéről mozgatott tartópecekkel van ellátva, mely a legalsó és a betűtárból részben ki­nyúló betűt a fölötte álló betűoszlop súlya alól azáltal tehermentesíti, hogy utóbbit, mihelyt arról van szó, hogy a tárból egy betűt kivegyünk — fölemeli. A rajzon a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakja látható. Az 1. ábra az egész szedőgépet mutatja elöl­nézetben; a 2. ábra hosszmetszetben; a 3. és 4. ábrák pedig részletrajzok. A ritkábban előforduló betűk számára az (a) szedőszekrény van ismert módon az asztalra helyezve. Az említett szedőszekrény mögött a (b) állványzat látható, melyre bi­zonyos számú kicserélhető (c) betűtár van elhelyezve, melyek a betűsorok fölvételére szolgálnak. A betütár alsó végén mindegyik sort a (d) tolattyú zárja el. Hogy a betű­ket kézzel könnyen megfoghassuk, gondos­kodva van olyan szerkezetről, mely a leg­alul fekvő betűt előre tolja. Az előretolás nem közvetlenül az (e) lábítóról történik, hanem az e célra különös módon elrende­zett (2) spirál rúgó hatása folytán. Az (1) rúgó a hátsó (x) fallal vau összekötve, de utóbbi csak akkor enged a rúgó húzóhatá­sának, ha a (g) rúgó hatása alatt álló (s) emeltyűt a lábító segélyével lefelé húzzuk. A (p) állványzaton (r) csap körül forgat­hatóan van az (e) lábító szerelve, melyet a (w) tartóval összekötött, a (v) csap körül forgó egykarú (u) emeltyűvel a (t) csukló körül lengethető (s) rúd kapcsol össze. A (w) tartó a csuklósan fölfüggesztett (x) fal­hoz támaszkodik. Az (u) emeltyűkart az (y) szögvashoz kötött rúgó húzza fölfelé és így úgy az (x) fal, mint az (u) emeltyű a 2. ábrán foltüntetett helyzetet foglalja el. Az (i) rúgón kívül az (x) falhoz még az (f) léc is van kötve, mely a (c) csatornák számainak megfelelően a (h) tolórudakat hordja. Az (f) léc alatt az (u) karral össze­kötött (1) léc van csuklósan fölfüggesztve. Az (1) lécet, melyhez a (c) csatorna szá­mainak megfelelő számú (m) pecek van erő­sítve a (z) rúgó tartja fölemelt helyzetében. A lábító lenyomásával a (g) spirálrúgó meg­nyúlik, az (i) spirálrúgó pedig előre húzza az (x) falat, miáltal az (f) léc a (h) tolórudak­kal a nyíl irányában előre nyomul úgy, hogy a legalsó betűk a csatornából annyira kitolatnak, hogy kézzel megfoghatók. Ha a lábítót tehermentesítjük, a (g) rúgó az (f) lécet a (h) tolórudakkal együtt visszahúzza.

Next

/
Thumbnails
Contents