40467. lajstromszámú szabadalom • Újítás cimbalmokon

Megjelent 1907. évi november hó 29-én. MAGY. gfe. KIR. SZABADALMI FLHÍ HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40467. szám. ix/d. OSZTÁLY. Újítás cimbalmokon. LENGYEL GUSZTÁV HANGSZERKÉSZÍTŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 február hó 20-ika. Találmányom tárgya cimbalomszekrényre vonatkozó újítás, melynek lényegét az ide csatolt rajzok tüntetik föl s mely az (a, b, c, d, e, f, g, h, i)-vel jelölt keresztbordázat alkalmazásában áll. E bordázat az (A) és (B) tőkék közt van elhelyezve oly módon, hogy a bordázatnak (a, b, c) részei az (A) és (B) tőke között a fenékhez erősített párkányon nyugszanak, az (f, g, h, i) keresztbordák pedig amazo­kat összekötik. Ezen keresztbordázatra jön a tető, míg a régebbi rendszerű cimbalmok­nál a tető a fenéken elhelyezett apró zsá­molyokon pihen. A leirt szerkezetnél fogva találmányom­nak előnyei következők : 1. A bordászat olyan erősen van össze­állítva, hogy az a húrozat által előidézett nyomásnak nemcsak teljesen ellenáll, de miután az a fenékre egyáltalán nem gya­korol nyomást, így a fenék is mentve van az elpusztulástól; 2. miután az (a, b, c, d, e) bordázatnak közbeeső párhuzamos bordái erősen neki­fekszenek az (A) és (B) tőkéknek; ez által a tőkék fölszakadásának keményen ellen­állának, miáltal a cimbalom a legkifogásta­lanabb módon bírja el a hangolást; 3. mert a tető nincs összekapcsolva a fenékkel, ezáltal a tető játszás közben sza­badabban rezeg, miután az apró zsámolyok a rezgésben nem gátolják, s ennek követ­keztében a cimbalom hangja jóval erősebb, tisztább és összhangzóbb, mint ez az eddigi cimbalmoknál tapasztalható. SZABADALMI IGÉNY. Újítás cimbalmokon, jellemezve a fenék fölött az oldaltőkékbe erősített megfelelő helyeken egymást keresztező tetőbordá­zat által. (1 rajzlap melléklettel.) MLLU náMvém TIUSA&ÁQ NYOM&LM. BuoAPÉartu

Next

/
Thumbnails
Contents