40466. lajstromszámú szabadalom • Függöny vasúti kocsik és hasonlók tetőlámpáihoz

Megjelent 1907. évi november hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40466. szám. V/b. OSZTÁLY­Függöny vasúti kocsik és hasonlók tetőlámpáihoz. KILLING EWALD GYÁROS DAVENPORTBAN. A bejelentés napja 1907 március hó 20-ika. Találmányom tárgya főleg vasúti kocsik tetőlámpáihoz való függöny, melynek segé­lyével mindegyik utasnak módjában áll, hogy kizárólag a saját ülőhelyét sötétítse el. Vasúti kocsiknál egyik oly lámpafüggö­nyöket használtak, melyek két részből álla­nak. Ha a függöny egyik felét leeresztették, az illető szakasz egyik oldalát teljesen el­sötétítették. Ha már most ezen az oldalon az egyik utas olvasni, a többi pedig aludni akar, az lehetetlen, mert az illető szakasz­nak egy-egy oldala vagy teljesen meg van világítva, vagy teljesen el van sötétítve. Ezt a hátrányt találmányunk szerint ak­ként kerüljük el. hogy a függönyt több, egymástól függetlenül leereszthető részből állítjuk össze. Eme részek száma előnyösen a szakaszban levő ülések számával egyezik úgy, hogy minden üléshez külön függöny tartozik és mindegyik utas ülését tetszése szerint megvilágíthatja vagy elsötétítheti anél­kül, hogy a többi utasnak terhére volna. Az egyes függönyrészek elrendezése és megerősítése tetszőleges módon történhetik, az egyes részek nagysága is különböző le­het úgy, hogy az illető ülés megfelelő fényt vagy árnyékot kaphat. Új függönyünk egy foganatosítási alakja a c3atolt rajzon látható, nevezetesen az 1. ábra a lámpa oldalnézete a függöny­részek fölhúzott állapotánál, a 2. ábra hasonló vetülete, de az egyik függönyrész le van eresztve, a 3. ábra egy függönyrész részlete és a 4. ábra a függönyrészeknek a lámpa­harang alsó részén való megerősítésének részlete. Az egyes (a) függönyrészek egy-egy erős, sötét szövettel bevont drótvázból állanak, mely drótvázak akként vannak alakítva, hogy leeresztett állapotban szorosan hozzá simuljanak a (b) üvegharanghoz. Az (a) függönyrészek mind a (b) üvegharang fölső ólén alkalmazott, erős (e) drótgyűrűre van­nak ágyazva és az egyes részek végein (d) spirálrugók vannak elrendezve, melyek hosz­szabb végei a drótvázakat fölfelé szorítják. Ha a leeresztett függönyrészt szabaddá tesszük, azt a (d) rugók a nyitott állásába emelik. A (d) rugók rövidebb végei a (c) gyű­rűvel vannak kapcsolva. Hogy a függönyrészeket a leeresztett hely­zetben rögzíthessük, ezek hegyes végeiken egy-egy (f) füllel vagy gyűrűvel van el­látva, melyet a (b) harang alsó részén al­kalmazott (g) horogba akasztunk. Ebből a célból a (b) harang középrészén alulról egy (h) fejcsavar van beerősítve és ennek fején

Next

/
Thumbnails
Contents