40428. lajstromszámú szabadalom • Munkafolyamat több fokozatban dolgozó gázturbinákhoz

Megjelent 190évi november lió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40428. szám. V/d/8. OSZTÁLY. Munkafolyamat több fokozatban dolgozó gázturbinákhoz. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG CÖLN/M KALKBAN ÉS SCHMIGK HENRIK MÉRNÖK ESSENBEN. A bejelentés napja 1906 október 30-ika. Elsőbbsége 1905 május hó 22-ével kezdődik. Ismeretes, hogy több nyomás fokozatban dolgozó hőerőgépeknél, mint kompaund gőz­gépeknél, gőz- és gázturbináknál stb. a hajtóközeghez az egyes nyomás fokozatok között fűtőfölületeken át hőt vezetünk anél­kül, hogy evvel a hajtóközeg mennyiségét módosítanék. Ezt pl. oly módon végezhet­jük, hogy a gőzgép resziverjét fűtjük, vagy a primérturbinából jövő fáradt gőzt egy túlhevítőben újból fölhevítjük. Evvel szemben találmányunk szerint a hajtóközegnek a nyomás fokozatok között történő fölhevítését nagy mértékben fölhe­vített égéstermények bevezetésével, illetőleg valamely tüzelőanyag és levegőkeverék ára­mának a hajtóközegben történő elégetésével, tehát belső fűtéssel végezzük úgy, hogy a fűtőközeg maga is részt vesz a további munkafolyamatban. A hajtóközeg mennyi­sége tehát nem marad állandó, hanem az egyes fokozatok között bevezetendő hőnek megfelelően fokozatról-fokozatra növekedik. Eme munkafolyamat az eddigiektől me­lyeknél a közbeeső fűtést hőtátvivő fölüle­tekkel végezzük, annyiban előnyösebb, hogy a hőátvitelre jóval kisebb tér elégséges és hogy az elért véghőmérséklet jóval nagyobb I lehet. Több fokozatban dolgozó oly vagy gőz gázturbinákkal szemben, melyek­nél az egész gáz és levegőkeverék elége­tése az első fokozatban történik és az égéster­mények az első fokozatban jutnak a gépbe, még az az előny is fellép, hogy a tüzelő­anyag és levegő keverékének csakis egy részét kell a maximális sűrűségig megsűrí­teni, míg a maradékot csakis az egyes követ­kező nyomás fokozatoknak megfelelő nyomá­sig kell sűríteni. Ily módon ama mukavesz­teségeknek, melyek ugyanoly legnagyobb nyomással dolgozó egyszerű gőzgázturbinák­nál föllépnek, igen nagy részét elkerülhetjük. Másrészt lehetővé teszi ez a munkafolya­mat azt is, hogy á többfokozatbau történő gázsűrítést előnnyel alkalmazzuk, amennyi­ben a közbeeső föl melegítésre szolgáló hajtó­közeget egy több fokozatban dolgozó kom­presszor különböző fokozataiból vonjuk el. Eme munkafolyamat szerint több foko­zatban dolgozó turbina látható a csatolt rajz 1. ábráján sematikus rajzban, a 2. ábra pedig a kompresszíómunkákat összehasonlító diagramm. (al, a2, a3, a4) egy több fokozatban dol­gozó turbina négy fokozata, (cl, c2, c3, c4) az ezek elé kapcsolt elégető vagy expan­dálható fúvószájak.

Next

/
Thumbnails
Contents