40357. lajstromszámú szabadalom • Berendezés könnyen romló termékeknek a levegő szabad hozzájutásának kizárása mellett való eltartására

__ Megjelent 1907. évi november hó 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leírás 40857. szám. IV/e. OSZTÁLY. Berendezés könnyen romló termékeknek a levegő szabad hozzájutásának kizárása mellett való eltartására. REICHELT ALFRÉD MAGÁNZÓ DRESDEN-BLASEWITZBEN ÉS BERNT KÁROLY TANÍTÓ DRESDENBEN. Bejelentésének napja 1907 április hó 8-ika. Elsőbbsége 1906 junius 9-ével kezdődik. Találmányunk tárgya berendezés oly ter­mékek eltartására, melyek akkor, mikor azokhoz a külső levegő akadály nélkül hozzájuthat, könnyen megrom Iának. Maga a berendezés három tartályból áll, melyek közül kettő akként van egymásba helyezve, hogy nyílásuk fölfelé forduljon, a harma­dik viszont a két első tartály közé oly módon tolható be, hogy nyílása lefelé áll­jon. Ez az elrendezés gyűrű-alakú szifón­elzárást létesít úgy, hogy ha ezt a szifont folyadékkal töltjük meg, a külső levegő a berendezés belsejébe be nem juthat. Találmányunk tárgya a csatolt rajzon metszetben látható. A tetszőleges alakú (1) külső edényben az eltartandó termék­kel telt (3) belső edény foglal helyet, még pedig oly módon, hogy a külső és belső edény falai között gyűrűalakú tér marad­jon szabadon. A belső (3) edényre a harangszerű, meg­felelő hosszúságú (5) fogantyúval ellátott harmadik (2) edényt borítjuk, melynek fala a két másik edény falai által képezett gyű­rűs térben foglal helyet. A (2) edény fo­gantyúja üreges, hogy abban a (3) edény­ben lévő termék kiszedésére szolgáló esz­köz elhelyezkedhessék. Ezenkívül ez. az edény (harang) egy (4) koszorúval is el van látva, mely a harangot a kellő hely­zetben tartja és meggátolja, hogy a két edény között lévő térbe por hulljon be. Ha a külső és belső edény között lévő közt valamely folyadékkal, pl. vízzel töltjük meg, az eltartandó terméket magába záró edény teljesen légmentesen el van zárva. Ez a berendezés főleg könnyen romló fűszerek, pl. mustár eltartására szolgál. Ebben az esetben a (3) edényt mustárral töltjük meg, a mustár kiszedésére szol­gáló (6) kanalat edénybe tesszük és az edényt a kanállal együtt az (1) edénybe állítjuk. Ezután a két edény között lévő teret vízzel tölt jük meg és a belső edényt a (2) haranggal leborítjuk. Ez a harang a rajz szerint a (6) kanalat is megtámasztja. A mustárt kiszedhetjük, ha a (2) harangot leemeljük. Ezenkívül a mustárt tartalmazó edényt a külső edényből is kiemelhetjük, hogy azután más célokra fölhasználhassuk. Világos, hogy a leírt berendezésben a mustárt igen egyszerű és biztos módon óv­juk meg attól, hogy a külső levegő arra káros hatást gyakoroljon. A leírt berende-

Next

/
Thumbnails
Contents