40139. lajstromszámú szabadalom • Beállítható polctartó szerkezet gyümölcsszállító vagy hasonló vasúti kocsik számára

Megjelent 190?. évi október hó 29-én. MAÜY. ^ KIK. SZABADALMI |||g H IVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40139. szám. V/b. OSZTÁ LA . Beállítható polctartószerkezet gyümölcsszállító vagy hasonló vasúti kocsik számára. GANZ ÉS TÁRSA VASÖNTŐ ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSULAT CÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 5-ike. Jelen találmány tárgya beállítható polc­szerkezet gyümölcs-, kosár- vagy ládaszállí­tásra és hasonló célokra alkalmas vasúti kocsik számára. A találmány lényege abban áll, hogy a vasúti kocsi falaihoz erősített, függőleges, fogazott, lyukakkal vagy csapokkal fölsze­relt, a vízszintes polctartóknak különböző magasságban való beállítására szolgáló vas­léceken a vízszintes polctartók ütközők se­gélyével úgy vannak vezetve, hogy függő­leges irányban szabadon eltolhatók, vízszin­tes irányú mozgathatóságuk ellenben az említett ütközők segélyével annyira van korlátozva, hogy a polctartóléceknek a füg­gélyes vezetőlécekből való kiakasztása ugyan lehetővé tétetik, de a polctartókat a vezető­lécektől teljesen elválasztani nem lehet. Ezáltal a szerkezet kezelése rendkívül meg­könnyíttetik, de megakadályoztatik az is, hogy egyes polctartók elvesszenek. A mellékelt rajzban a találmány tárgya több példaképem foganatosítási alakjában van föltüntetve. 1. ábra az első foganatosítási alak oldal­nézete, ill. függőleges metszete, 2. ábra ennek alaprajza, 3. ábra pedig részlet nagyobb léptékben, 4. ábra a polctartóhoz erősített kilincs alaprajza, 5. és 6. ábra egy második foganatosítási alak függőleges metszete és alaprajza, 7. és 8. ábra a kapcsolószerkezetet föl­tüntető részlet nagyobb léptékben, függőle­ges, ill. vízszintes metszetben, 9. és 10. ábra egy harmadik foganatosí­tási alak függőleges metszete, ill. alaprajza, 11. és 12. ábra pedig az ehhez tartozó kapcsolószerkezet függőleges, ill. vízszintes metszetben és nagyobb léptékben, 13. és 14. ábra egy negyedik foganatosí­tási alak oldalnézete és alaprajza, 15. ábra a kapcsolószerkezet oldalnézete nagyobb léptékben, 16. ábra ajpolctartó mindkét végének kap­csolószerkezete nagyobb léptékben, alap­rajzban, 17. ábra a kapcsolószerkezet függőleges metszetben, 18. ábra egy közbenső alátámasztótartó oldalnézete, 19. és 20. ábra pedig ennek kilincsszer­kezete nagyobb léptékben oldal- és fülülné­zetben.

Next

/
Thumbnails
Contents