40090. lajstromszámú szabadalom • Megtámasztó

Megjelent 19(>7. évi október hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40090. szám. XVI/g- OSZTÁLY. Magtámasztó. SZAJKÓ LAJOS GYÁROS BUDAPESTEN­Bejelentésének napja 190G november hó 19-ike. Elsőbbsége 1905 julius 26-ával kezdődik. A lemezek, melyek a magtámasztók tes­tének állványát képezik, eddig csak ott vol­tak lyukakkal ellátva, ahol erre a megerő­sítő szögek számára szükséges volt. A jelen találmány értelmében, ezen lapok, több, olyan lyukkal lesznek ellátva, melyek nem a megerősítésre szolgálnak. E lyukak célja az öntésnél keletkező gá­zok eltávozását elősegíteni és ezáltal az öntvényben a kólyagok képződését megaka­dályozni nevezetesen azon esetben, midőn a fém nyomás alatt préseltetik a formába. Ezen említett előnyön kívül a leírt javí­tás még az egész támasztónak a befolyó fémmel való benső összeolvadását is elő­segíti. A rajzok az 1. és 2. ábrákon a találmányt példaképen két kiviteli formájában mutatják, amelyek használatos magtámasztókat elölnézetben és alaprajzban ábrázolnak. A magtámasztók mindkét esetben egyetlen fémszalagból álla­nak, melynek két támasztó fölületén a ne­vezett lyukak vannak alkalmazva. SZABADALMI IGÉNY. Magtámasztó,, melynek jellegzetes sajátsága, hogy a véglapok több, nem a megerő­sítésre szolgáló lyukkal vannak ellátva, melyeknek célja a káros hólyagképződéa megakadályozása,amiáltal a magtámasztó­nak a befolyó fémmel való benső egye­sülése éretik el. (1 rajzlap melléklettel.) *ALLAfl RÉSZVÉNY TÁfieASÁO -"'OWOÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents