40039. lajstromszámú szabadalom • Öntőszekrény stereotyplemezek számára

Megjelent 1907. évi október hó 18-án. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40039. szám. 1 X/c. OSZTÁLY­Öntőszekrény sztereotiplemezek számára. DUPLEX PRINTING PRESS COMPANY CÉG BATTLE CREEKBEN. A szabadalom bejelentésének napja Í907 május hó 4-ike. Jelen találmány tárgya öntőszekrény a rotációs gyorssajtóknál alkalmazott szte­reotiplemezek előállítására. Az aleó szek­rónyfelet képező matricatartót jelen talál­mány szerint úgy egyensúlyozzuk ki, hogy a függélyes öntési helyzetből nagyobb erő­kifejtés nélkül a vízszintes helyzetbe csap­pantható le, melyben azután hosszirányban eltolható, hogy a matrica fölerőeítése és a leöntött sztereotiplemezek letisztítása és el­távolítása kényelmesen történhessék. Az alsó szekrényfél vezetését emellett meg­felelően alakított szögletvezetékek alkalma­zásával olyképen érjük el, hogy az alsó szekrényfélnek a helytálló fölső szekrény­fél, vagyis a formaszekrényköpeny felé való eltolása által az alsó szekrényfél önmű­ködőlég fölcsappau és ezen utóbbi a forma­szekrényköpennyel együtt zárt öntő- vagy formaszekrényt képez. Az öntőszekrény részei egy forgattyúnak vagy egy megfelelő emelőkarnak és egy ezzel összekötött excentertengelynek segé­lyével egyesítésük után feszesen egymáshoz szoríthatók és az így létrehozott zárási helyzetben rögzíthetők, a forgattyúnak vagy az emelőkarnak ellenkező irányban való elállítása által viszont a zárási helyzetet megszüntetjük, az öntőszekrény részeit egymástól eltávolítjuk és az alsó szekrény­felet ezután a vízszintes helyzetbe hozzuk. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja látható és pedig az 1. ábra a zárt öntőszekrény fölülnézete, a 2. ábra ugyanennek oldalnézete, a 3. ábra a 2. ábrának hátsó nézete, a 4. ábra és az 5. ábra a záró biztosíték nézetei különböző helyzetekben, a 6., 7. és 8. ábrák pedig a részletrajzok. Az (1) állványon a (2) formaszekrény­köpeny függélyesen van elrendezve. Az utóbbinak domború öntési fölülete a szo­kott módon befelé van irányítva és olyau alakot nyer, hogy a sztereotiplemezek a kívánt sugárral bírnak. A (3) alsó szek­rényfélnek megfelelő homorú belső fölülete van és függélyes helyzetben a köpennyel együtt egy teret képez, mely a sztereotip­lemez előállítására folyékony fémmel önt­hető ki. A (2) formaszekrényköpeny hátsó oldalán a (2c) csavarok segélyével a (2d) haránt­rudak vannak megerősítve (2. cs 3. ábra). Ezen rudak a (3) alsó szekrényfél oldalsó széleinek úgy, hogy a (3) al9Ó szekrényfél függélyes helyzetében pontosan a kívánt távolságban tartatik meg a formaszekrény-

Next

/
Thumbnails
Contents