39949. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gummicipők előállítására

Megjelent 1907. évi október hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. H IVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 89949. szám. I/b. OSZTÁLY. Eljárás gumicipők előállítására. MARVEL RUBBER COMPANY CÉG BRISTOLBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 18-ika. A gumicipőknek és csizmáknak sűrített gáz vagy levegő alkalmazásával történő gyártásánál az a hátrány mutatkozott, hogy a levegő a csizma vagy cipő anya­gán vulkanizílás közben átszivárgott. Ezen hátrányt úgy törekedtek kiküszöbölni, hogy a csizma vagy cipő és a nyomóközeg közé hajlékony anyagból készült zsákot vagy tömlőt helyeztek, mely a nyomóközeget, pl. levegőt visszatartotta, de amellett le­hetővé tette, hogy a levegő a csizma vagy cipő anyagát a minta felé kifelé szorítsa. Jelen találmány szerint ezen hátrány eredményesebben és hatásosabban szüntet­hető meg. A mellékelt rajzon az 1. ábra a vulkanizáló mintába helyezett csizma függélyes hosszmetszete, a 2. ábra egy módosításnak ugyanilyen metszete, a 3. ábra pedig az utóbbinak függélyes keres*, petszete. A szokásos gumicipőknél és csizmáknál a fölsőrész és a szár tudvalevőleg egy szö­vött anyagból álló és külső oldalán gumi­­vegyülettel bevont (1) rétegből s ez utóbbi fölött 3gy gumivegyületből álló (2) réteg­ből van összetéve s a fölsőrész, mint- az 1. ábra mutatja, úgy van a talphoz fog­lalva, hogy szélei a (3) talpbélés és a (4) külső talp közé befelé vannak hajlítva. A íajzon még egy (5) belső talp is látható s a gyakorlatban természetesen még más egyéb részek is alkalmazhatók, azonban a találmány megértéséhez elegendő a fönti részek megemlítése. Némely cipőnél a (2) gumiréteg külön lap gyanánt van az (1) szövetbélésre helyezve, míg más cipőknél csupán bevonatot képez, azonban a fölső­rész által tartalmazott gumi a szokásos készítési módok mindegyikénél vulkanizá­­| latlan volt a sűrített levegő bebocsátása idejében. Jelen találmány szerint a következőmó­don járunk el: Mielőtt a készítendő csizmát vagy cipőt a mintába helyeznénk, melyben a vulkani­­zálás légnyomás alatt megy végbe, a bé­lés gyanánt szolgáló anyagot vulkanizálás­­nak vetjük alá, mely azonban célszerűen csak részleges. Ezen bélés,. mely tetszőle­ges szövött anyagból készült lehet, célsze­rűen olyan szövetrétegből áll, mely kívül­ről igen könnyű gumibevonattal van el­látva. Ezen bevonat, mely a szöveten ma­gán van alkalmazva, a cipő készítésének megkezdése előtt részlegesen vulkanizálta­tok. Az ily módon részlegesen vulkanizált

Next

/
Thumbnails
Contents