39891. lajstromszámú szabadalom • Eljárás papiros előkészítésére fotografiai ezüstemulsió fölvételére

JMegjelent 1907. évi október hó 11-éit. MAGY. ^IW KIK. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 39891. szám. IX/f. OSZTÁLY. Eljárás papiros előkészítésére fotográfiai ezüstemulzió fölvételére. SCHWARTZ YORK VEGYÉSZ HANNOVERBEN. Bejelentésének napja 1907 január hó 18-ika. Elsőbbsége 1905 november 16-ával kezdődik. A legtöbb papírfajta tudvalevőleg fém­részecskékkel vagy más redukáló anyagok­kal van áthatva úgy, hogy fotográfiai ezüst­emulziópapirok előállítására nem használ­ható, különösen oly emulzióknál, melyek oldható ezüstsókat fölöslegben tartalmaznak, mint pl. másolási célokra szolgáló összes emulziók. Ezen redukáló tisztátlanságok ártalmat­lanokká válnak, ha sikerül a papiros és az emulzió közé olyan védőréteget beiktatni, amely a papiros tisztátlanságai és az emul­zió oldható ezüstsói között a reakciókat megakadályozza. Ismeretes már most, hogy fotografiailag tiszta papirosnál a nyers papi­rost a fényéizékeny rétegtől elválasztó ba­ritréteghez pótló anyagul cifrátokat vagy tartarátokat alkalmaznak, amelyek a fölös ezüstnitráttal oldhatatlan ezüstsókat képez­nek. Ezen pótlékok azonban csak azt céloz- j ták, hogy a megsárgulási veszély csökkené­sét idézzék elő; ezen pótanyagokat azonban nem azért adták a papiroshoz, hogy olyan nyers papiroat használhassanak, amely nagy mennyiségben tartalmaz redukáló anyago­kat, melyek esetleg maguk is reagálnak a sókkal. A jelen találmány lényege abban áll, hogy a nyers papiroson az emulziófölvitel számára olyan alapot készítünk, amely a papiros tisztátlanságai és az emulzió közötti reakciókat oldhatatlan ezüstsók képzése által megakadályozza és tiszta fehér, úgy, hogy a baritréteget fölöslegessé teszi és minden további nélkül bevonható az emulzióval. A jelen célra különösen használhatóknak bi­zonyultak a neutrális foszfátok. A tri- és dikalciumfoszfátok elegye, mint pl. a német IV. gyógyszerkönyv «calcium phosphori­cum»-ja is megfelelnek a célnak. Az eljárást úgy foganatosítjuk, hogy a foszfátot egy eléggé ellenálló kötőanyaggal, mint a milyen a zselatin, albumin, kollódium és máseffélék, keverjük és a szokásos mó­don rávisszük a nyers papirosra. Kísérletek azt mutatták, hogy tökéletes védőréteget kapunk, ha pl. minden négyzet­méter papírra való fölvitel kb. 40 g. «cal­cium phosphoricum»-ot (D. A. IV.) tartal­maz. A védőréteghez tetszósszerinti indif­ferens vagy a kész emulziópapiros tartós­ságát elősegítő pótanyagokat, továbbá festé­ket és másefféléket is keverhetünk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás papiros előkészítésére fotográfiái ezüstemulziók fölvételére, jellemezve az­által, hogy a papiros és az emulzióréteg között nehezen oldódó vagy oldhatatlan

Next

/
Thumbnails
Contents