39850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ezüstfoszfátemulzió előállítására

Megjelent 1ÍM>7. évi október lió 8-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39850. szám. ix/f OSZTÁLY. Eljárás ezüstfoszfát-emulzió előállítására. SCHWARTZ YORK VEGYÉSZ HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 április hó 15-ike. A 25590. számú magyar szabadalomban olyan fotográfiai emulzió van ismertetve, mely ezüstsó gyanánt lényegileg klórsavas ezüst mellett eziistfoszfátot és egy szerves sav ezüstsóját tartalmazza, amelyben tehát egy oldhatatlan só. a foszfát mellett még két oldható ezüstsó is van jelen. Én már most azt találtam, hogy az emulzió tete­mesen érzékenyebbé tehető, ha annak elő­állításánál a foszfátot olyan fölöslegben vesszük, hogy az az összes ezüstöt oldha­tatlan foszfát alakjában tartalmazza, mind­azonáltal klórsav és szerves sav is van jeleü. Az emulzió előállításánál úgy járunk el, hogy az alkáli foszfátot, legcélszerűbben dinátriumfoszfátot, nagy fölöslegben alkal­mazzuk ós pedig, pl. az ezüstnitrátra vo­natkoztatott elméleti mennyiség kétszere­sét. Ezután az emulzióhoz még káliumklo­rátot és citromsavat és esetleg a réteg kernényítésére még krórotimsót adunk. Az ilyen emulzióban az összes ezüst, amint az biztosra vehető, az alkalifoszfát nagy fö­löslege következtében mint oldhatatlan ezüstfoszfát van jelen. Ezen emulzió mái­annyira érzékeny, hogy nemcsak olyan pa­pírokra alkalmazható, amelyek az u. n. fizikai előhívásra (fölületi előhívás) szolgál­nak, hanem érzékenysége azt is lehetővé teszi, hogy vele oly lemezeket öntsünk, amelyek kémiai előhívásnál (rétegezési elő­hívás) is kitűnő ellenhatasokat adnak. Ezen emulzió számára az ismeretes elő­hívók közül csak a vizes metololdat jöii tekintetbe. A komplikált összetételű elő­hívók, amilyeneket a 25590. sz. magyar szabadalom szerinti emulzió tesz szüksé­gessé, itt teljesen nélkülöztetnek. A vizes metollal előhívott képek élesek, Bzép ár­nyalatuak és rendkívül tartósak. Ha a me­tolhoz még neutrális nátriumszulfitot vagy más gyöngén alkalikusan ható sót adunk, úgy az előhívást annyira gyorsíthatjuk, hogy ez csaknem pillanatnyi és kémiai előhívásba, azaz tehát az egész rétegen keresztül megy át. Megjegyzendő, hogy ekkor mindenesetre ezen előhívás nem is megy tovább, hanem rögtön megáll. Ezen előhívási mód jön ezen emulzióval biró lemezeknél tekintetbe. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás ezüstfoBzfátemulzió előállítására a 25590. sz. magyar szabadalom szerint, jellemezve azáltal, hogy az ezüstfoszfát

Next

/
Thumbnails
Contents