39843. lajstromszámú szabadalom • Kerék mótorkocsik számára

Megjelent 1907. évi október hó 5-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI F||| F H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 89843. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Kerék mótorkocsik számára. BOSS GEORGE DOW MÉRNÖK GLASGOWBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 16 ika. A bejelentés tárgya kerék mótorkocsik és hasonló szerkezetek számára. Már ajánlották összetett kocsikerekek készítését, melyek egymásban elrendezett valódi két kerékből állanak. Ezen szerkezet azonban gyakorlatban nem vált be, először mert az ily összetett kerekek súlya túl­nagyra növekszik, különösen az esetben, ha a külső kerék fémből készül, másodszor, mert az egymásban elrendezett két kerék között a súrlódás túlnagy. Jelen találmány által az említett hátrá­nyok kiküszöbölhetők. A találmány célja oly összetett kocsikerék előállítása, mely egy belső légabroncsos kerékből és egy nagyon könnyű külső kerékből áll; a kerék berendezésekkel bír a légabroncsnak por ellen való védelmére, valamint az egymásba helyezett kerekek között fellépő súrlódás csökkentésére. A jelen bejelentés tárgyát képező új kerék lényegben egy belső légabroncsos kerékből és egy második, kiilső kerékből vagy gyűrű­ből áll, mely a légabroncs és az útpálya között közvetítőleg hat. A belső kerék mindegyik oldalán antifrikciós fémből való csapágyakkal, a külső kerék levehető oldal­lapokkal van ellátva, melyek az előbb emlí­tett csapágyakra támaszkodnak. Az einlí tett oldallapok a külső kereket a belső kerékhez való helyes helyzetében tartják és azt por és piszok ellen megvédik, míg az antifrikciós anyagból való csapágyak az egymásban elhelyezett két kerék között a súrlódást csökkentik. Ezen új szerkezet által könnyű és mégis stabil kereket nyerünk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja van föltün­tetve és pedig 1. ábrán egy mótorkocsikerék részben oldalnézetben, részben hosszmetszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben, a 3. ábrán egy módosított kerék függélyes keresztmetszetben, a 4. ábrán oldalnézetben, részben letört oldallapokkal, az 5. és 6. ábrákon pedig egyes szerkezeti részletek vannak föltüntetve. A belső közönséges (A) légabroncskerék fa vagy hasonló anyagból való (a) koszorú­ból áll, mely a (b) küllők útján a (c) agy által tartatik; az (a) koszorú az (a') fém­abronccsal és a burkolt vagy burkolatlan (d) légabronccsal van fölszerelve. Az (a) gyűrű mindegyik oldala antifrik­ciós fémből való csapágyakkal van ellátva A keréknek az 1. és 2. ábrákban föltűn-

Next

/
Thumbnails
Contents