39780. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható kardkötő

Megjelent 1907. évi szeptember hó 3<)-án. MAGY. KIR. SZABADALMI |J|l|f H IVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 39780. szám. XIX/d. OSZTÁLY. Szabályozható kardkötő. LOVAG CVITKOVIC VLADIMÍR KATONAI TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 26-ika. Jelen találmány kardkötőre vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy a kard könnyen és gyorsan különböző magasságokba legyen beállítható, anélkül, hogy csattot vagy ha­sonló zárószerkezetet kellene fáradságosan nyitni és újból elzárni. Az új kardkötő a mellékelt rajzon példa­képem kiviteli alakjában van föltiintetve és pedig az 1. ábra a kardkötő oldalnézete és a 2. ábra a szorítószerkezet nagyobb léptékben rajzolt hosszmetszete. Az új kardkötő lényege abban áll, hogy a kard emelése vagy sülyesztése céljából a hordszíj hosszát nem változtatjuk meg, hanem a hordszíjat egyszerűen eltoljuk és minden helyzetben egy rugalmas szorító­szerkezet által fogva tartjuk. Az (a) derékővön például (b) fülek segélyé­vel egy lapos (c) hüvely van megerősítve, melyen a (d) hordszíj van áthúzva és mely­ben a hordszíj fölfelé és lefelé könnyen eltolható. A hordszíjnak bármely tetszésszerinti helyzetben való rögzítésére (e) nyomótag szolgál, mely (c) hüvely (g) oldalfalaiban (f) csapok körül forgathatóan van ágyazva. Az (f) nyomótag kétkarú emeltyűt képez, melynek rövidebb karja fogakkal vagy rovátkolással van ellátva és a (c) hüvely (h) kivágásán átnyúlva a hordezíjra hat. Az emeltyű hosszabb karja (i) rúgó hatása alatt áll, mely a nyomótagot oly módon befolyásolja, hogy a nyomótag fogazot része a hordszíjhoz szoríttatik, miáltal utóbbi a hüvelyben fogva tartatik. Ezen fogvatartást még a hordszíjon függő kard súlya is elősegíti, minthogy utóbbi a nyomó­tag fogazott emeltyűkarját a hordszíj felé elforgatni igyekszik, a hordszíj rögzítése tehát önműködően történik. A hordszíj fölső vége kis (k) dudorodással bírhat, melynek segélyével a hordszíj könnyen föl­húzható és mely a hordszíjnak a hüvelyből való kicsúszását megakadályozza. A hord­szíj, illetve a kard emelése vagy sülyesz­tése céljából csak az (e) nyomótagra kell kis nyomást kifejteni, mire a fogazott rész a hordszíjat szabaddá teszi és utóbbi föl­felé vagy lefelé könnyen eltolható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szabályozható kardkötő, jellemezve az­által, hogy a hordszíj egy a derék­övön megerősített szorítószerkezetben eltolható és minden helyzetben rögzít­hető. 2. Az 1. igénypont szerinti kardkötő kivi­teli alakja, jellemezve egy a derékővön megerősített, a hordszíjat körülvevő

Next

/
Thumbnails
Contents